2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 005-007
JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) KULUÇKA ÖNCESİ YUMURTA AĞIRLIK KAYBI İLE YUMURTA AĞIRLIĞI VE CİVCİV ÇIKIŞ AĞIRLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Süleyman Dere1, Şeref inal1, Mustafa Garip1, Tamer Çağlayan1, Muammer Tilki2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Civciv çıkım ağırlığı, yumurta ağırlığı, yumurta ağırlık kaybı, korelasyon, japon bıldırcını
Görüntülenme Sayısı:2584 - İndirilme Sayısı: 1604

Bu araştırmanın amacı Japon bıldırcınlarında civciv çıkış ağırlığı(CÇA) ile yumurta ağırlığı ve farklı günlerde depoda bekletme döneminde meydana gelen yumurta ağırlık kayıpları arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırmada Civciv kuluçkadan çıkış ağırlığı ile yumurta ağırlığı 0.47(P<0.01) ve 4. gün bekletmeyle şekillenen yumurta ağırlık kaybı (0.36, P=0.01) arasında önemli pozitif korelasyonlar tespit edilmiştir.Farklı günlerdeki yumurta ağırlık kaybı grupları arasında (4.ve10.gün hariç) pozitif yüksek korelasyonlar bulunmuştur (P<0.01)