2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 140-145
Köpekte multipl (çoklu) kırık olgusu
Nuriza Zamirbekova, Fatma Çuhadar Erdal, Mustafa Arıcan
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Osteosentez, kırık, femur, tibia, dirsek
Görüntülenme Sayısı:1757 - İndirilme Sayısı: 1054

Bu olgunun materyalini Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı küçük hayvan kliniğine getirilen melez, 10 aylık, 8 kg ağırlığında dişi bir köpek oluşturdu. Yapılan klinik muayenede her iki arka ekstremitede krepitasyon ve dislokasyon, sol arka ekstremitede paraliz tablosu, kalçada asimetri ve şiddetli ağrı tespit edildi. Pelvis ve ekstremitelerin radyografik muayenesinde sağ corpus ilium?da oblik kırık, sağ ve sol pubiste ve ischium?da kırık, sol sakro-iliac eklemde luksasyon tespit edildi. Sağ femur ve tibia?nın diafizinde oblik kırık ve sol femur?da Salter Harris tip IV kırığı ve ön sol articulatio cubiti luksasyonu belirlendi. Laboratuvar sonuçlarına göre hastada şiddetli metabolik asidozis (pH 7.107), baz açığı, lökositozis, hiperlaktatemi tespit edildi. Gerekli sıvı ve medikal sağaltıma başlanıldı. Hastanın genel durumu ve vital bulguları stabil hale geldikten sonra operasyon yapıldı. Operatif olarak corpus ilium kırığına lateralden yaklaşıldı. Kırık fragmentleri kemik forsepsleri ile karşı karşıya getirildikten sonra laterale rekonstrüksiyon plağı yerleştirildi. Her iki arka ekstremitenin femur kırıklarına operatif olarak cranio-lateral yaklaşımla kilitli kompresyon plağı kullanılarak fikse edilidi. Tibia kırığına cranio-medial yönden yaklaşılarak 8 delikli kilitli kompresyon plağı (LCP) yerleştirildi. A.cubiti?ye lateral?den yaklaşılıp eklemin redüksiyonu sağlandıktan sonra humerus?un lateral condylus?una ve caput radii'ye kanselöz vida konuldu. Hasta postoperatif olarak 4 hafta boyunca takip edilip taburcu edildi. Çoklu kırık olgularında öncelikle olgunun genel yaşam fonksiyonları yerine getirildikten sonra, kırık değerlendirme kriterlerine (mekanik, biyolojik ve klinik) uygun sınıflandırmalar yapılarak operatif işleme karar verilir.