pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 146-158
Kasaplık sığırlarda karkas sınıflandırma ve derecelendirmenin önemi ve gelişimi: Bir güncelleme
Engin Sakarya1, Mustafa Bahadır Çevrimli2, Mehmet Saltuk Arıkan3
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Karkas derecelendirme, karkas konformasyonu, karkas sınıflandırma, sığır karkası
Görüntülenme Sayısı:1158 - İndirilme Sayısı: 597

Bu çalışma kasaplık sığırlarda karkas sınıflandırma ve derecelendirmede kullanılan sistemler hakkında bilgi vererek Türkiye?deki mevcut durumu değerlendirmek için yapılmıştır. İktisadi mal ve hizmetlerin bulundukları ekonomide bir standarda sahip olmaları gerekir. Kaliteli ürün elde etmek belirlenen standartlar çerçevesinde üretimle sağlanmaktadır. Kasaplık sığırlardan elde edilen karkasların pazarda tanınırlığının sağlanması için standardize edilerek derecelendirilir. Standardizasyon ve derecelendirme; pazar kanalı boyunca malların hareketini basitleştirir, kolaylaştırır ve daha az masraflı hale getirir. Hayvancılıkta kalite standardizasyonda, mevcut üretim mümkün olduğunca standart paylara ayrılmakta, bu nedenle de hayvansal ürünler geniş bir kalite aralığında üretilmektedir. Yüksek kaliteli kasaplık hayvanların ve karkasların pazarlanmasında eğilim, dereceleme ve verime yöneliktir. Karkas sınıflandırma, sığır ve koyun karkaslarının kullanım amaçlarına göre uygunluk ve değerlerinin doğru olarak tanımlanmasında kullanılmaktadır. Sığır karkaslarının sınıflandırılmasında kullanılan ana kriterler ağırlık, konformasyon ve yağlılıktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde sığır karkas sınıflandırması uluslararası et ticaret pazarlamasında önemli bir rol oynamaktadır.