2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-165
Anadolu mandalarında bovine rotavirus ve bovine coronavirus tespitinde reverstranskriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve hızlı testin karşılaştırılması
Oya Bulut1, Gülşah Uyunmaz Saklı2, Mustafa Hasöksüz3, Irmak Dik1,Hasan Hüseyin Hadimli4,Mustafa Hitit5
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Konya, Turkey
2Veterinary Control Central Research Institute, Ankara, Turkey
3Istanbul University Cerrahpasa, Veterinary Faculty, Department of Virology, Istanbul, Turkey
4Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Konya, Turkey
5Kastamonu University, Veterinary Faculty, Department of Genetics, Kastamonu, Turkey
Anahtar Sözcükler: Anadolu mandası, bovine coronavirus, bovine rotavirus, BRV, BCoV hızlı test, RT-PCR
Görüntülenme Sayısı:1595 - İndirilme Sayısı: 623

Amaç: Coronaviruslar ve Rotaviruslar, Türkiye?de ve Dünya?da hayvan ve insan sağlığını tehdit eden önemli virolojik etkenlerdir. Sığırlarda görülen Bovine Rotavirus (BRV) ve Bovine Coronavirus (BCoV) önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu çalışmada sığırlar ile aynı çiftlikte bulunan Anadolu mandalarında BRV ve BCoV varlığının teşhis edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla iki virusun varlığı Revers Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve BRV-BCoV hızlı testi ile tespit edildi. Bu iki testin sensitivite ve spesifite oranları karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Afyonkarahisar bölgesindeki sığır çiftliklerinde bulunan 230 adet Anadolu mandası klinik olarak değerlendirildi. Yirmi yedi adet klinik belirti (zayıflık, dehidrasyon, kusma, sulu kıvam ve sarı renkli dışkı) gösteren mandadan gaita numuneleri toplandı. Gaita numuneleri BRV ve BCoV yönünden Hızlı test ve RT-PCR ile değerlendirildi. Belirtilen analizler, kullanılan ticari kitlerin prosedürüne uygun olarak gerçekleştirildi.

Bulgular: RT-PCR sonucunda %22.2 (27/6) BRV ve % 3.7 (27/1) oranında BCoV pozitiflik tespit edilirken, Rota-Corona Hızlı testle tüm numuneler negatif belirlendi. Her iki etken için rapid testin RT-PCR ile karşılaştırıldığında sensitivite ve spesifitesi sırayla %0 ve %100 olarak belirlendi. Ayrıca analiz edilen örneklerde istatistiki olarak BRV pozitiflik oranı, BCoV?a göre daha önemli bulundu (p<0,05).

Öneri: Sonuç olarak rapid test sensitivitesinin düşük çıkması, enterik enfeksiyonların seyri boyunca saçılan virus miktarındaki değişikliğe bağlı olabilir.