2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 166-171
Koyunlarda karprofenin çoklu doz uygulamalarının hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
Duygu Durna Çorum1, Ramazan Yıldız2
1Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Biyokimyasal, hematolojik, karprofen, koyun, yan etki
Görüntülenme Sayısı:1768 - İndirilme Sayısı: 570

Amaç: Bu araştırmanın amacı koyunlarda karprofenin farklı dozlarda tekrarlayan damar içi uygulamasını takiben hematolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, Akkaraman ırkı, 20 adet sağlıklı koyun kullanıldı. Çalışmada hayvanlar rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Karprofen birinci grupta bulunan koyunlara 4 mg/kg dozda, ikinci grupta bulunan koyunlara ise 16 mg/kg dozda damar içi yolla günde bir defa 5 gün boyunca uygulandı. Kan örnekleri 0., 12., 24., 48., ve 120. saatlerde alınarak hemogram ve biyokimyasal panel değerlendirildi.

Bulgular: Karprofenin doz grupları arasında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde herhangi farklılık belirlenmedi. 4 mg/kg grubunda en yüksek potasyum, kan üre nitrojen, aspartat aminotransferaz ve total protein seviyesi 12. saatte tespit edildi. 16 mg/kg grubunun en yüksek troponin-I seviyesi 12. saatte görüldü. Ayrıca 16 mg/kg dozda alyuvar, hemoglobin ve eritrosit düzeylerindeki düşüşün daha belirgin olduğu ve bu değişimin normal referans değerler içinde olduğu görüldü.

Öneri: Sonuç olarak koyunlarda karprofenin 4 mg/kg ve 16 mg/kg dozlarda beş gün süre ile güvenle kullanılabileceği görüldü. Ancak güvenilirliğin histopatolojik ve moleküler düzeyde ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.