2008, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 027-039
FARKLI GASTROPEKSİ YÖNTEMLERİ UYGULANAN KÖPEKLERDE GASTRİK BOŞALMA ORANLARININ SİNDİRİLMEYEN RADYOPAK MADDELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kerim Nida Çalım, Mustafa Arıcan
S.Ü.Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: GDV, Sirkumkostal Gastropeksi, Ventral Orta Hat Gastropeksi, Belt-loop Gastropeksi, Ensizyonal Gastropeksi
Görüntülenme Sayısı:2709 - İndirilme Sayısı: 2975

Gastrik dilatasyon-volvulus, etiyolojisi belli olmayan akut ve öldürücü bir hastalık olup, acil medikal ve cerrahi müdahale gerektirir. Bu çalışmada, modifiye sirkumkostal gastropeksi, ventral orta hat gastropeksisi ve ensizyonal gastropeksi ile belt-loop gastropeksi yöntemleri ile modifiye edilerek hazırlanan sindirilemeyen radyopak kapsüller yardımı ile gastrik boşalma süreleri değerlendirilmiştir. Çalışma amacıyla, farklı ırk, yaş ve cinsiyette, 15+5 kg ağırlığında yirmi dört köpek kullanıldı. Bu amaçla köpekler 6'şarlı dört gruba (modifiye sirkumkostal, orta hat, belt-loop ve ensizyonal gastropeksi) ayrıldı. Köpeklere, 0.5 cm eninde ve 0.7 cm boyunda on adet enteral kapsülleri kullanılarak hazırlanan radyopak kapsüller besleme sırasında hayvanlara yutturuldu. Radyopak kapsüllerin mideye ulaştığı radyolojik olarak tespit edildi. Gastrik boşalmanın sirkumkostal gastropeksi, ventral orta hat gastropeksi operasyonunu takiben 3. günde azalırken belt-loop gastropeksi ve ensizyonal gastropeksi operasyonlarından sonra herhangi bir değişikliğin olmadığı radyolojik olarak görüldü. Operasyonu takip eden 10. ve 21. gün sonunda % 100 gastrik boşalma oluştuğu radyolojik değerlendirmelerle gösterildi. Çalışma sonunda sirkumkostal gastropeksi, ventral orta hat gastropeksi, belt-loop gastropeksi ve ensizyonal gastropeksinin basit ve hızlı yöntemler olup komplikasyon oluşturmadıkları gösterildi. Zaman açısından birbirlerine üstünlük sağladığı fakat istatistiki olmadığı gösterildi. Dört tekniğin de acil cerrahi müdahalelerde ve profilaktik amaç için uygulanabilecekleri önerildi.