pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 232-241
Prof. Dr. Hümeyra Özgen?in bilimsel ve mesleki yaşamı üzerine bir inceleme
Aşkın Yaşar, Emine Merve Danış, Esra Çelik
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Biyografi, hümeyra özgen, kurucu kadın dekan, veteriner hekimliği
Görüntülenme Sayısı:1019 - İndirilme Sayısı: 391

Amaç: Bu çalışmada, veteriner hekimliği biliminde, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları özelinde gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası çalışmaları, akademik ve idari görev ve sorumlulukları ile Prof. Dr. Hümeyra Özgen?in bilim tarihi ve bilim dünyasına katkılarını ortaya koymak ve ayrıca veteriner hekimliği tarihinde biyografi ve bibliyografi çalışmalarına katkı sağlamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini Selçuk Üniversitesi Rektörlük, Veteriner Fakültesi Dekanlık ve Konya Veteriner Hekimleri Odası Arşivi?nden elde edilen ilk elden kaynaklar ve dönemin gazete haberleri oluşturdu. Belge analizinden elde edilen bilgiler retrospektif yaklaşımla kronolojiye uygun olarak yazıya aktarıldı.

Bulgular: İstanbul?da 1924 yılında doğan Özgen, yükseköğrenimini 1946?da Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi?nde Ankara?da tamamladı. 1949?da Bakteriyoloji ihtisasını, 1951?de Almanya?da doktorasını yaptı ve 1952?de Dr. Med. Veteriner unvanı aldı. 1962?de Dr. Asistan olarak AÜ Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü?nde göreve başlayan Özgen, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü?nde ilk kadın akademisyen unvanı aldı. Özgen, 1966?da Doçentlik ve 1972?de ise Profesörlük kadrosuna atandı. 1978?de F.Ü. Veteriner Fakültesi?nde Dekanlık görevine atanan Özgen, veteriner hekimliği tarihinde bir ilk olarak 1982?de S.Ü. Veteriner Fakültesi kurucu kadın dekanı oldu.

Öneri: Veteriner fakülteleri içerisinde ilk kadın kurucu Dekan olan Özgen?in, Türkiye?deki üniversitelere bağlı tüm fakülteler içerisinde de ilk kadın kurucu dekan olup olmadığının araştırılmaya muhtaç bir konu olduğu önerilebilir.