pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 5, Sayfa(lar) 118-121
Hava koşullarının ve küresel ısınmanın COVID-19 salgını üzerindeki etkisi
Kamil Atlı, Hasbi Sait Saltık, Yakup Yıldırım
Mehmet Akif Ersoy University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Covid-19, iklim değişikliği, küresel ısınma, hava kirliliği, pandemi
Görüntülenme Sayısı:1414 - İndirilme Sayısı: 501

Atmosferdeki sera gazının artışı ile birlikte, sıcaklık, hava olayları, aşırı yağış gibi iklim değişikliği tüm dünyada bölgesel ve küresel değişimlere yol açmaktadır. Sıcaklık artışı görülen küresel iklimde, özellikle gelişmiş iklim modelleri ile yapılan incelemelerde dünya genelinde 1990-2100 yıllarında yaklaşık 2-4,5 oC arasında bir sıcaklık artışı tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık artışına bağlı birçok doğa felaketleri, salgın hastalıkların ve zararlı vektörlerin artışı beklenmektedir. Buna ilave olarak küresel iklim değişikliğinin tüm dünyada farklı hissedilmesi ile birlikte insanların ve ülkelerin etkilenme durumları farklı olacaktır. Bu etkilenmelerin sonucu olarak yıllık ortalama 1,2 milyon insan kentsel hava kirliliği sebebiyle ve doğal afetler sonucu 60 bin kişi hayatını kaybetmektedir. İklim değişikliği ile beraber hava kirliliği sonucunda en çok kronik hastalığı olan kişiler etkilenmektedir. Covid-19 pandemi sürecinde en çok etkilenen insan grubu kronik hastalardır. Coronavirus etkeninin yayılmasında havadaki partikül maddelerin taşıyıcı bir araç olarak görev alması hastalığın şiddetini artırması açısından önemlidir.