2020, Cilt 36, Sayı 5, Sayfa(lar) 126-134
Türkiye'de "COVID-19 özelinde" salgın hastalıklarda veteriner hekimlerin rolü ve önemi
Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, salgın, veteriner hekim
Görüntülenme Sayısı:1910 - İndirilme Sayısı: 731

Koronavirüsleri oldukça yakından tanıyan veteriner hekimlerin, hayvan sağlığı ve toplum sağlığının korunması ile birlikte Koronavirüs ile mücadele yöntemleri olan aşı, serum ve biyolojik madde çalışmalarında da sorumlulukları vardır. Çalışmada, COVID-19 salgını özelinde salgın hastalıklarda veteriner hekimlerin rolü, önemi ve bu süreçte yaptıkları hizmetlerin ortaya konulması amaçlandı. Veteriner hekimlerin, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadelede uzun yıllar boyunca deneyimleriyle elde etmiş oldukları bilgi ve tecrübelerin oldukça fazla olduğu; bu doğrultuda hayvan sağlığı ve toplum sağlığının korunması adına salgının her aşamasında veteriner hekimlerin oldukça önemli bir bileşen olarak kabul edilerek, bu doğrultuda sağlık politikalarının oluşturulması gerektiği söylenebilir.