pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 019-024
KÖPEKLERDE AÇIK PYOMETRANIN TEDAVİSİNDE PROSTAGLANDIN F VE SULFADOKSİN/TRİMETOPRİM KOMBİNASYONUMUN KULLANIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
Deniz Nak, Yavuz Nak, Abdülkadir Keskin
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Köpek, pyometra, tedavi, PGF
Görüntülenme Sayısı:1765 - İndirilme Sayısı: 1934

Bu çalışma açık pyometralı köpeklerin tedavisinde prostaglandin F ve sulfadoksin/ trimetoprim kombinasyonu'nun etkisini değerlendirmek için yapıldı. Pyomatranın teşhisi klinik belirtiler, laboratuar ve ultrasonogram bulgulanna dayanılarak yapıldı. Bu çalışma da; pyometrafı 10 köpek, 0.5mg/kg dozunda, derialtı yolla, günde bir kez, beş gün süreyle Dinoprost tromethamin ile tedavi edildi. Bunun yanında trimetoprim / sulfadoksin 15mg/kg dozunda, kas içi yolla, yedi gün süreyle verildi. Tedaviye cevap klinik belirtiler, laboratuar ve ultrasonogram bulgulanna bakılarak değerlendirildi. On köpeğin ahisi birinci tedaviye iyi cevap verdi, iki hafta sonra, pyometra ile ilgili bulgulan devam eden dört köpek ikinci kez tedavi edildi. Bütün köpekler tamamen iyileşti. Köpekler iki yıl süreyle takip edildi. On köpeğin ikisi tedaviden sonra çiftleştirildi ve her ikisi de sekiz yavru doğurdu. Bir köpekte tedaviden sonra 20. ayda pyometra tekrarladı ve bu hayvana overiohysterectomi operasyonu yapıldı, Bu sonuçlar tedavi sonrası hastalığın tekrarlanabilmesi ile birlikte üreme yeteneği muhafaza edilmesi istenen açık pyometralı köpeklerin medikal tedavisinde prostaglandin F ve sulfadoksin/ trimetoprim kombinasyonunun yararlı olduğunu gösterdi.