2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 025-029
JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) YUMURTA AĞIRLIK KAYBI, GÖZENEKLİLİK, KABUK KALINLIĞI VE ŞEKİL İNDEKSİ İLE KULUÇKA SONUÇLARI ARASI FENOTİPİK KORELASYONLAR
Mehmet Kenan Türkyılmaz
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Japon bıldırcını, fenotipik korelasyon, yumurta ağırlık kaybı, gözeneklilik, kabuk kalınlığı, şekil indeksi
Görüntülenme Sayısı:2539 - İndirilme Sayısı: 1492

Bu çalışma, Japon bıldırcını yumurtalarında kuluçka işlemi sırasında meydana gelen ağırlık kaybı, yumurta ka-buğundaki gözeneklilik, şekil indeksi ve kabuk kalınlığının tespit edilmesi ve bu özellikler ile kuluçka sonuçları arası fenotipik korelasyonların ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 402 adet yumurta bireysel olarak tartıldıktan sonra kuluçka işlemi başlatılmış ve kuluçkanın 5, 10, 15 ve 18. günlerinde tartımlar yapılarak meydana gelen ağırlık kayıpları tespit edilmiştir. Kuluçka süresince (0-18. günler) şekillenen ortalama ağırlık kaybı % 19.2, yumurtaların değişik bölgelerindeki ortalama gözenek sayısı 8.5 adet, şekil indeksi % 77.6 ve kabuk kalınlığı ise 17.3 u olarak tespit edilmiştir. Aynı dönemde yumurtalarda şekillenen ağırlık kaybı ile çıkış olan ve geç embriyonik ölüm saptanan yumurtalar arasında istatistiksel olarak önemli (P<0.001) pozitif fenotipik korelasyonlar (sırasıyla r = 0.491 ve 0.436) belirlenmiştir. Yumurtalardaki ortalama gözenek sayısı ile çıkış olan ve geç embriyonik ölüm şekillenen yumurtalar arasında da istatistiksel olarak önemli (P<0.001) fenotipik korelasyonlar (r = 0.357 ve r =0.333) tespit edilmiştir.