pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 317-323
Kano-Brown Keçilerinde rumenotomi için yan yatma ve ayakta durma pozisyonlarını takiben kas yaralanmalarının değerlendirilmesinde kreatin kinaz aktivitesi
Abubakar Mshelia Saidu1, Samuel Tanko Fadason2, Gabriel Enenche Ochube2, Sani Adamu3
1Department of Veterinary Surgery and Radiology, University of Maiduguri, Borno State, Nigeria
2Department of Veterinary Surgery and Radiology, Ahmadu Bello University, Zaria, Kaduna State, Nigeria
3Department of Veterinary Pathology, Ahmadu Bello University, Zaria, Kaduna State, Nigeria
Anahtar Sözcükler: Kreatin kinaz, rumenotomi, kısıtlama, ELISA, keçi
Görüntülenme Sayısı:1025 - İndirilme Sayısı: 339

Amaç: Bu çalışma kreatin kinaz aktivitesinin profillerini temel alan ayakta rumenotomi için yerel olarak imal edilmiş bir mobil küçük ruminant metal kanalı ve iki geleneksel yan yatma rumenotomi tekniğinin sunduğu karşılaştırmalı avantajları değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Her iki cinsiyetten rumen yabancı cisim (RFBI) teşhisi konan 24 adet Kano Kahverengi Irkı Keçiden (KBGs) 18 adedi A, B ve D gruplarına ayrıldı. Grup A ve B'deki keçilere yan yama pozisyonundayken sırasıyla rumen cilt klemp fiksasyonu (RSCF) ve kalıcı sütür rumenotomi (SSR) teknikleri uygulandı. D grubundaki keçilere, fabrikasyon mobil küçük ruminant cerrahi metal kanal (MSRSC) kullanılarak ayakta durma pozisyonunda rumenotomi yapıldı. RFBI içermeyen diğer altı keçi (KBG ) kontrol grubunu (Grup C) oluşturdu. Kreatin kinaz aktivitesi ELISA'ya kadar -200 ° C'de saklanan serumu elde etmek için 0, 5, 24, 48, 72. saatlerde ve 1., 2. ve 3. haftalarda juguler damarlardan kan alındı.

Bulgular: Grup D'de ortalama kreatin kinaz aktivitesi (388.66 ± 28.11 U / L), karışık cinsiyette grup A'daki değerden (924.55 ± 254.66 U / L) anlamlı olarak daha düşüktü (p <0.05). Grup A'nın erkekleri (1148.09 ± 438.94 U / L), grup B (459.56 ± 84.16 U / L) ve D'den (503.60 ± 23.37 U / L) anlamlı olarak daha yüksekti (p <0.05).

Öneri: Ayakta durma posizyonundaki rumenotomide kreatin kinaz aktivitesinde önemli bir değişiklik olmadı. Bu durum küçükbaş hayvanlarda bu tekniğin benimsenebileceğini ortaya koymaktadır.