pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-048
Farklı sürelerde pişirilen dengeli toz mamanın köpeklerde tercih, sindirilebilirlik ve dışkı kalitesi üzerine etkileri
Oğuzhan Kahraman,Fatma İnal, Zekeriya Safa İnanç, Abdurrahman Pirinç, Mehmet Ali Kucur
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı , Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dışkı kıvamı, köpek, sindirilebilirlik, tercih, toz mama
Görüntülenme Sayısı:975 - İndirilme Sayısı: 314

Amaç: Sunulan çalışmada farklı pişirme süreleri ile hazırlanan dengeli toz mamanın köpeklerde tercih oranı, sindirilebilirliği ve dışkı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 16 adet yetişkin (3-4 yaş) Golden Retriever köpek kullanıldı. Sindirilebilirlik denemelerinde 10 adet köpek canlı ağırlık ortalamaları yakın olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Toz mama suyla karıştırılıp 15dk ve 30dk pişirilerek günlük olarak hazırlandı. İlk gruba (n=5) 15dk, diğerine (n=5) 30dk pişirilen mamalar verildi. Asitte erimeyen kül metodu ile sindirilebilirlik tayini 9 gün sürdürüldü (5 gün alıştırma, 4 gün dışkı toplama). Dışkı toplama işleminden önce 4 farklı araştırmacı tarafından dışkı skorlama yapıldı. Her bir köpeğe ait dışkılardan numune alınarak kuru madde içerikleri belirlendi. Mamalara iki-kap tercih testi yapıldı. Bu test 12 gün sürdürüldü ve 16 köpek kullanıldı. 15dk ve 30dk pişirilerek hazırlanan mamalar aynı anda verilerek tercih oranları belirlendi.

Bulgular: 15dk ve 30dk pişirilen toz mamaları tüketen grupların kuru madde sindirilebilirlikleri sırasıyla; %74,12 ve %77,96, organik madde sindirilebilirlikleri ise sırasıyla; %79,23 ve %83,49 olarak belirlendi (p>0.05). 15dk pişirilen mama %51, 30dk pişirilen mama %49 oranında tercih edildi (p>0.05). 15dk pişirilen mamayı tüketen köpek grubunun dışkı skoru ve dışkı kuru maddesi sırasıyla; 3,97 ve %36,52; 30dk pişirilen mamayı tüketen grupta ise 4,07 ve %38,84 olarak belirlendi (p>0.05).

Öneri: Köpeklerde sindirilebilirlik parametrelerine önemli bir etkisi olan pişirme süresinin 15dk olarak yapılması, bu çalışmada kullanılan mama için yeterli olmaktadır. Hazırlanmış toz formdaki mamanın yüksek sindirilebilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Doğal köpek besleme konusuyla ilgili olarak farklı tip mama ve diyetler hazırlanarak yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.