pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 076-081
Köpek parvovirus enfeksiyonunun tespitinde farklı teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması
Irmak Dik, Atilla Şimşek
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: CPV-2, ELISA, IC test, PCR, teşhis
Görüntülenme Sayısı:1059 - İndirilme Sayısı: 361

Amaç: Bu araştırma ile klinik olarak gastroenterit semptomları gösteren köpeklerde CPV-2 enfeksiyonlarının teşhisi için kullanılan Enzyme Linked İmmunosorbent Assay (ELISA) ve Immunochromatographic (IC) testlerinin Polymerase Chain Reaction (PCR) yöntemi ile karşılaştırılarak sensitivite ve spesifitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada CPV-2?ye karşı aşılanmamış, 0-12 aylık gastroenterit semptomları gösteren 100 adet köpekten dışkı örnekleri toplandı. Daha sonra ELISA ve hızlı test kitleri ile CPV-2 teşhisi yapıldı. Testlerin sensivite ve spesifitelerinin belirlenmesi için örnekler CPV-2?nin VP-2 proteinine özgü primerler kullanılarak PCR testine tabi tutuldu. Testlerin sensitivite ve spesifiteleri hesaplandı.

Bulgular: IC testin sensitivitesi %36,6, ELISA?nın ise %24,24; her iki testin spesifiteleri ise %100 olarak tespit edildi. Ayrıca IC test sonuçları ve ELISA sonuçları, PCR sonuçlarına göre istatistiksel olarak farklı olduğu belirlendi (p<0,05).

Öneri: CPV-2?nin teşhisinde ELISA ve IC testin sensitivitelerinin oldukça düşük seviyede belirlenmesi gastroenterit semptomları bulunan köpeklerde CPV-2 yönünden yanlış negatif sonuçlar nedeniyle hastalığın yayılımı hızlanmaktadır IC ve ELISA yöntemleri ile negatif olarak belirlenen örneklerin PCR ile doğrulanması gerektiği ya da bu testlerin sensivitelerinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.