pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-100
Erken gebelikte koyun korpus luteumunda steroidojenik genlerin ekspresyonu
Mustafa Hitit1, Mehmet Köse2, Bülent Bülbül3, Nadir Koçak4, Mehmet Osman Atlı2
1Kastamonu University, Veterinary Faculty, Department of Genetics, Kastamonu, Turkey
2Dicle University, Veterinary Faculty, Department of Obstetrics and Gynaecology, Diyarbakır, Turkey
3Dokuz Eylul University, Veterinary Faculty, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Izmir, Turkey
4Selcuk University, Medicine Faculty, Department of Medical Genetics, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Korpus luteum, Erken gebelik, P450scc, StAR, 3?HSD
Görüntülenme Sayısı:265 - İndirilme Sayısı: 124

Amaç: Bu çalışmanın amacı erken gebelikte koyun korpus luteumunda steroidojenik genlerinin ekspresyonunu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın hayvan modelinde gebe koyunlar üç alt grup olacak şekilde dizayn edilmiştir; gebelik 12: G12, gebelik 16: G16 ve gebelik 22: G22. gün ve siklik 16. gün (S16). Steroidojenik genlerin ekspresyon seviyesi (StAR, 3?HSD, P450scc) kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile değerlendirilmiştir ve StAR mRNA lokalizasyonu gebelik 16. günde siklik 16. güne karşı in situ hibridizasyon yöntemi ile gösterilmiştir.

Bulgular: Gebelik günlerinde (G16 ve G22) StAR mRNA ekspresyonu G12 ile kıyaslandığında daha fazla olmasına (p<0.05) karşın, G16 ve G22 günleri arasında fark bulunmamaktadır (p>0.05). Benzer olarak, P450scc mRNA ekspresyon seviyesi gebelik günleri G22 ve G16?da G12?den fazla olarak bulunmuştur (p<0.05). Ancak, P450scc mRNA ekspresyonunda G16 ve G22 günleri arasında fark bulunmamaktadır (p>0.05). Benzer olarak, 3?HSD mRNA ekspresyon seviyesi gebelik günleri G22 ve G16?da G12?den daha fazladır (p<0.05). Ancak, 3?HSD mRNA ekspresyonunda G16 ve G22 günleri arasında değişiklik tespit edilememiştir (p>0.05). Bu çalışmadan, in situ hibridizasyonda, S16 günde StAR mRNA?sı luteal hücrelerde bulunamadı. Buna rağmen, luteal hücrelerde G16 günde StAR mRNA tespit edildi.

Öneri: Steroidojenik yolakta bulunan genlerin ekspresyon seviyesinin koyunlarda erken gebelikte kritik bir rol oynadığı görülmüştür. Sonuç olarak, koyunların korpus luteumundaki steroidojenik yolağın, erken gebeliğin devamlılığı için gerekli progesteron sentezini transkripsiyonel olarak düzenleyebileceği önerilebilir.