pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-150
Sığırlarda tırnak lezyonlarında iyileşme ve tedavisinde temel yaklaşımlar
Celal İzci, Fatma Çuhadar Erdal, Nuriza Zamirbekova
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sığır, tırnak lezyonu, iyileşme, tedavi
Görüntülenme Sayısı:663 - İndirilme Sayısı: 214

Süt sığırlarında ayak lezyonları etiyolojilerine göre enfeksiyöz ve non enfeksiyöz olarak sınıflandırılabilir. Non enfeksiyöz ayak lezyonları enfeksiyöz ayak lezyonlarından daha yaygın oluşur. En yaygın görülen non enfeksiyöz lezyonlar taban ülseri, taban ucu ülseri, taban hemorajisi ve beyaz çizgi hastalığıdır. Yara iyileşmesi genel olarak primer ve sekonder iyileşme olarak ikiye ayrılır. Tırnak lezyonları çoğunlukla primer iyileşme kriterlerine uymaz. Tırnağın hasar gördüğü ve koryumun açığa çıktığı tırnak lezyonlarında granülasyon dokusu oluşumu ile ikinci derecede bir iyileşme görülür. Sığırlarda tırnak lezyonlarını tedavi etmek için bilinen ve uygulanan birçok yöntem vardır. Bunların nasıl uygulanacağı, hangi hastalıkta hangisinin tek başına veya kombine olarak uygulanacağı, uygulama süreleri vb gibi konularda ciddi bir karmaşa vardır. Bilinçsiz ve doğru uygulanmadığında çoğu uygulamanın fayda yerine zarar verdiği saha gözlemlerimizle sabittir. Bu derlemenin amacı, süt sığırlarında sık görülen tırnak lezyonlarının iyileşmesi ve tedavisine yönelik güncel literatür bilgiyi özetlemek ve deneyimlere dayanarak sahadaki uygulayıcılara yol göstermektir.