2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 045-050
BILDIRCIN KARMA YEMLERİNE BAKIR ve DEMİR İLAVESİNİN BÜYÜME PERFORMANSI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Hüdai İpek1, Mehmet Avcı2, Muğdat Yertürk3, Nurettin Aydilek1
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hay. Besl. ve Bes. Hast. Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Bakır, Bıldırcın, Büyüme Performansı, Demir, Kan Parametreleri
Görüntülenme Sayısı:2657 - İndirilme Sayısı: 1552

Bu çalışma, Japon bıldırcınlarının karma yemlerine ilave edilen farklı düzeylerdeki bakır ve demirin canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 10 günlük 210 adet bıldırcın, 5 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna enerji ve protein düzeyi dengelenmiş karma yem verildi. Deneme gruplarının yemleri, kontrol grubu karma yemine sırasıyla 100 ppm demir (l.grup), 100 ppm demir+100 ppm bakır (ll.grup), 100 ppm bakır (lll.grup) ve 200 ppm bakır (IV.grup) ilave edilerek oluşturuldu. Araştırma 5 hafta sürdürüldü. Sonuç olarak; yemlerine 100 ppm bakır ilave edilen bıldırcınların, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı ilk 2 haftada olumlu yönde etkilendi (p<0.05). Yemlerine 100 ppm demir ve 100 ppm demir + 100 ppm bakır ilave edilen bıldırcınlarda ise, alyuvar sayısı, hemoglobin miktarı ve hematocrit değeri önemli oranda arttı (p<0.05).