pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 180-185
Doğal balın honamlı teke spermasının kısa süreli saklanmasında yararlı etkisi var mıdır?
Şükrü Güngör1, Muhammed Enes İnanç1, Sezgin Akyüz2, Elif Andıl2, Ayhan Ata1
1Mehmet Akif Ersoy University, Veterinary Faculty, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Burdur, Turkey
2Alfa Veterinary Clinic, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bal, spermanın kısa süreli saklanması, teke
Görüntülenme Sayısı:495 - İndirilme Sayısı: 198

Amaç: Bal, bal arıları tarafından üretilen bileşiminde yüksek oranda şeker ihtiva etmesi sayesinde spermatozoa üzerinde yaralı etkisi olabilceği düşünülen bir besin maddesidir. Bu çalışmadaki temel amaç doğal bal ilavesinin Honamlı teke spermasının kısa süreli saklanmasında 4 °C 96 saat süresince spermatolojik parametreler üzerine etkinliğinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada üreme sezonunda 3 baş Honamlı tekesi kullanıldı. Tris-yumurta sarılı sulandırıcı ile sulandırılan spermalar ile kontrol (bal eklenmeyen), %1, 3 ve 6 oranlarında bal eklenen gruplar olacak şekilde 4 grup oluşturuldu. Spermatolojik parametrelerden sübjektif motilite, membran bütünlüğü ve anormal spermatozoa oranı 0, 24, 48, 72 ve 96. saatlerde değerlendirildi.

Bulgular: Honamlı tekesi sperma motilitesi kontrol ve %1 bal ilave edilen gruplarda %3 ve %6 bal içeren gruplara göre daha yüksek bulundu (p<0,05). Bunun yanı sıra %3 ve 6 oranında bal ilave edilen gruplarda sperma motilitesi 24. saatin sonunda diğer gruplara kıyasla düşük bulundu (p<0,05). Spermatozoon membran bütünlüğünün %1 bal ilaveli grupta, %3 ve %6 bal ilaveli gruplardan daha yüksek olduğu gözlendi.

Öneri: Çalışmada elde edilen bulgulara göre Honamlı teke spermasının kısa süreli saklanmasında temel tris sulandırıcısına %1 oranında bal ilavesinin sperma kalitesini artırabileceği kanısına varıldı.