pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-201
Doğu Akdeniz bölgesinde küçük ruminant lentivirus enfeksiyonlarının serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılması
Fırat Doğan1, Veysel Soydal Ataseven1, Seval Bilge Dağalp2, Yaşar Ergün3
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakütesi Viroloji Anabilim Dalı, ,Hatay, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Küçük ruminant lentivirus, ELISA, PCR, koyun, keçi
Görüntülenme Sayısı:420 - İndirilme Sayısı: 166

Amaç: Yapılan bu çalışma ile keçi ve koyun işletmelerinden alınan örneklerde küçük ruminant lentivirus enfeksiyonlarının varlığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Doğu Akdeniz bölgesinden (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) 2015-2017 yılları arasında toplanan halk elindeki keçi ve koyun işletmelerinden 6 ay ve üzeri yaştaki 260 koyun ve 440 keçi olmak üzere toplam 700 hayvandan alınmış lökosit ve kan serum örnekleri kullanıldı. Küçük ruminant lentivirus varlığının ortaya konulması için serolojik (ELISA) ve moleküler yöntem (PCR) testleri kullanıldı.

Bulgular: ELISA ve/veya PCR testleri sonuçlarına göre koyunlarda %9,62 (25/260), keçilerde %9,32 (41/440) ve tüm hayvanlarda %9,43 (66/700) oranında pozitiflik tespit edildi. Ayrıca gag gen bölgesinin kısmi dizin analizi sonucunda hem koyunlarda hem de keçilerde küçük ruminant lentiviruslarının B genotipinin varlığı tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak Doğu Akdeniz (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde küçük ruminant lentiviruslarının yakın geçmişteki bölgedeki durumu ortaya konulmuş oldu. Bu çalışmada küçük ruminant lentivirus enfeksiyonlarının teşhisi ve sürü bazlı tam eradikasyonu için ELISA ve PCR testlerinin birlikte kullanılması gerektiği kanısına varıldı. Ayrıca moleküler çalışmaların arttırılması, farklı gen bölgelerine ve tam genom analizlerine yönelik detaylı araştırmaların da yapılarak farklı alt tiplerin ortaya konulması, böylece ülkede sirküle olan alt tiplerin belirlenmesi önemli olabilecektir.