2021, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-216
Şap aşılarında viscum album ve aesculus hippocastanum'un adjuvant etkisinin araştırılması
Erdoğan Asar1, Can Çokçalışkan2, Tunçer Türkoğlu2
1Turkish Statistical Institute, Statistical Consultancy, Ankara, Turkey
2Ministry of Agriculture and Forestry, Institute of Foot and Mouth Disease, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Şap hastalığı, aşı, viscum album, aesculus hippocastanum, yarı en küçük kareler regresyonu
Görüntülenme Sayısı:953 - İndirilme Sayısı: 358

Amaç: Kobaylar üzerinde yapılan bu çalışmada, şap hastalığına karşı uygulanan aşılara at kestanesi tohumu tozu ile ökseotunun kurutulmuş yaprak tozunun eklenmesiyle elde edilen nötralize edici antikor titreleri arasındaki ilişkiler araştırılmış, veri analizinde En Küçük Kareler Regresyonu (QLS) kullanılarak bu yöntemin veteriner aşı çalışmalarında uygulaması gösterilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Deneysel şap aşıları deri altı yolla üç gruba uygulandı. Üç gruptaki nötralize edici antikor titre seviyelerinin (NATL) homologuos virüs nötralizasyon testine (VNT) göre farklı olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edildi. Aşılama sonucunda hayvanlarda oluşan NATL'yi ölçmek için hayvanlardan kan örnekleri alındı. Bu kan örnekleri aşılamadan sonra altı kez (7, 14, 28, 60, 120 ve 270. günlerde) genel anestezi altında alındı ve NATL ölçümleri yapıldı. Elde edilen boylamsal verilere ilişkin analizler QLS ve Genelleştirilmiş Kestirim Eşitlikleri (GEE) yöntemleri ile gerçekleştirildi.

Bulgular: NATL değişkeninde (yanıt değişkeni), ölçüm sürelerinin (gün) hem QLS hem de GEE yöntemlerine göre anlamlı olmadığı görüldü (p> 0.05). Benzer şekilde her iki yöntemde de grup etkisi de anlamlı bulunmadı (p> 0.05).

Öneri: NATL değişkeni üzerindeki grup değişkeni etkisinin istatistiksel olarak anlamlı bulunmaması, şap aşılarına at kestanesi tohum tozu ve ökse otu kurutulmuş yapraklarının eklenmesinin gruplar üzerindeki etkilerinin farklı olmadığı anlamına gelmektedir.