pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 265-273
Zaman serisi modelleri ile Hindistan'daki yumurta üretiminin modellenmesi ve tahmin edilmesi
Abdullah Mohammad Ghazi Al Khatib1, Harun Yonar2, Mostafa Abotaleb3, Pradeep Mishra4, Aynur Yonar5, Kadir Karakaya5, Amr Badr6, Vinti Dhaka7
1Damascus University, Faculty of Economics, Department of Banking and Insurance, Syria
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Biostatistics, Konya, Turkey
3South Ural State University, Department of System Programming, Chelyabinsk, Russia 4College of Agriculture, Powarkheda, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, (M.P.), India
5Selcuk University, Science Faculty, Department of Statistics, Konya, Turkey
6New England University, Science Faculty, School of Science and Technology, Armidale, NSW, Australia
7OM Sterling Global University, Department of Mathematics, School of Applied Sciences, Hisar, Haryana
Anahtar Sözcükler: BATS, TBATS, ARIMA, Holt'un doğrusal trend yöntemi, tahmin
Görüntülenme Sayısı:168 - İndirilme Sayısı: 90

Amaç: Günümüzde Hindistan'da beslenme alışkanlıkları değişmiş ve bu değişim protein tüketim alışkanlıklarını da etkilemiştir. Yumurta ürünlerinin yeme alışkanlıklarının değişmesi bunun bir göstergesidir. Nüfus artış hızı ve buna bağlı olarak yumurta talebindeki artış göz önüne alındığında, ülkelerin proteinli kümes hayvanı ürünleri üretimlerini artırmaları gerekmektedir. Bu çalışmada, hem politika yapıcılar hem de tedarikçiler için yumurta tüketim tahmini ile stratejiler geliştirebilecek sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Hindistan'daki Yumurta üretimi ele alınmış ve ARIMA, BATS, TBATS ve Holt?un doğrusal eğilimi gibi birkaç zaman serisi modeli ile tahminler yapılmıştır. Yumurta üretimine ilişkin veriler 2015-2019 yılları arasında dikkate alınmıştır.

Bulgular: Holt'un Doğrusal Trend Modelinin tahmin için en uygun model olduğu tespit edildi. MAPE değerleri sırasıyla BATS, TBATS, ARIMA (1,2,2) ve Holt'un doğrusal trend modeli tarafından sırasıyla%2.137, %5.378, % 4.681 ve% 1.392 olarak elde edilmiştir. Holt'un doğrusal trend modeline göre, yumurta üretimi Hindistan'da yükseliş eğilimini sürdürüyor. Hindistan'daki Yumurta üretimi 2019-2020 ile 2023-2024 döneminde 111350,3'ten 148696,9'a yükselecektir.

Öneri: Bu çalışma, Hayvancılık sektöründeki politika yapıcılara, geleceğe yatırım yapmak için stratejiler oluşturmaları ve anlamaları için yardımcı olmaktadır. Dahası, Hindistan hükümeti tarafından yumurta ihracatı, yumurta tedariki, yumurta talebi ve yumurta fiyatları için stratejik bir plan yapmak bakımından önemlidir.