pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-031
Yumurta ve Ürünlerinde Salmonella spp. varlığı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi
Hilal Keskinoğlu, Göknur Terzi Gülel
Ondokuz Mayıs University, Veterinary Faculty, Department of Food Hygiene and Technology, Samsun, Turkey
Anahtar Sözcükler: Salmonella spp, yumurta, yumurta ürünleri, moleküler doğrulama
Görüntülenme Sayısı:286 - İndirilme Sayısı: 700

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yumurta ve yumurta ürünlerinde Salmonella spp varlığını belirlemek ve elde edilen izolatların antibiyotik direnç profilleri ve minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 100 yumurta (35 köy yumurtası, 35 konvansiyonel yumurta ve 30 organik yumurta) ve 100 yumurta ürünü (30 yumurta tozu, 70 pastörize sıvı yumurta) olmak üzere toplam 200 numune Samsun, Türkiye?den toplandı. Yumurta kabuğu ve yumurta içi örnekleri üç yumurta bir araya getirilecek ayrı ayrı analiz edidi. Salmonella spp. izolasyon ve identifikasyonu ISO 6579 tarafından önerilen yönteme göre yapıldı. Elde edilen Salmonella spp. izolatlarının çeşitli antibiyotiklere karşı antimikrobiyal duyarlılığı ve MİK değerleri VITEK 2 AST-GN38 kartları kullanılarak VITEK 2 kompakt sistemi ile gerçekleştirildi.

Bulgular: İncelenen 100 yumurtanın (organik yumurta içi) ikisinde (%2) ve 100 yumurta ürününün (pastörize likit yumurta) birinde (%1) Salmonella spp. pozitif bulundu. Toplam 11 izolat oriC geninin varlığı yönünden PCR tekniğiyle Salmonella spp. olarak doğrulandı. Antibiyotik direnç testleri sonucunda en yüksek direnç amikasin, enrofloksasin, gentamisin, tobramisin, sefaleksine (%100), ardından nitrofurantoin (%81,8), tetrasiklin (%63.6), ampisilin (%54,5), piperasilin (%54,5), sefpodoksim (%54,5), ve imipeneme (%9,09) karşı bulundu. Bununla birlikte amoksisilin, marbofloksasin ve trimetoprim/ sülfametoksazole karşı direnç tespit edilemedi. Sonuçta üç numuneden elde edilen 11 Salmonella spp. izolatının 11?inin (11/11, %100) üç veya daha fazla antimikrobiyal ajana karşı çoklu direnç gösterdiği görüldü.

Öneri: Yumurta ve yumurta ürünlerinin tüketimine bağlı Salmonelloz riskini en aza indirmek için iyi hijyen uygulamaları, iyi üretim uygulamaları ve pastörizasyon tekniklerinin uygulanması önerilmektedir.