2022, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-049
Safkan atlarda boyun omurları varyasyonlarının bilgisayar destekli üç boyutlu morfometrik ölçümlerinin manuel ölçümlerle karşılaştırılması
Caner Bakıcı1, Barış Batur1, Remzi Orkun Akgün2, Ufuk Kaya3, Okan Ekim1, Çağdaş Oto1, Reşide Merih Hazıroğlu1
1Ankara University, Veterinary Faculty, Department of Anatomy, Ankara, Turkey
2Cankırı Karatekin University, Dentistry Faculty, Department of Basic Sciences, Çankırı, Turkey
3Hatay Mustafa Kemal University, Veterinary Faculty, Department of Biostatistics, Hatay, Turkey
Anahtar Sözcükler: Anatomik varyasyon, at, bilgisayarlı tomografi, 3B anatomi, 3B ölçüm
Görüntülenme Sayısı:972 - İndirilme Sayısı: 831

Amaç: Çalışmada, bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri ile her bir servikal omurun üç boyutlu (3B) modellerini oluşturmak; manuel ve dijital ölçüm yöntemleri ile her servikal vertebranın morfometrik parametrelerini belirlemek ve iki yöntem arasındaki doğruluğu karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Morfometrik analizler için dört erkek safkan atın son beş boyun omurları kullanıldı. Tüm omurlar 256 multidetektörlü BT cihazı ile tarandı. 3D Slicer yazılımı ile 3B rekonstrüksiyon modeller elde edildi. Yirmi üç morfometrik parametre, 3B modeller ve dijital kumpas kullanılarak manuel olarak hesaplandı.

Bulgular: Ölçüm yöntemleri*servikal omur etkileşim terimi, omur yüksekliği, processus articularis cranialis?in dış ve iç genişliği, fossa vertebralis?in genişliği, foramen transversalis?in yüksekliği, incisura vertebralis?lerin yüksekliği ve pedikül genişliği için istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Omur gövdesinin uzunluğu her iki ölçüm yönteminde de üçüncü servikal omurdan yedinci servikal omura azalıyordu, ancak ölçüm yöntemi*servikal omur etkileşim terimi arasında fark bulunmadı (p=0,685). Bu çalışma ile, servikal omurların kendi aralarında karşılaştırması yapılarak ayrıntılı morfometrik veriler sağlandı. 3B yaklaşımlarla toplanan dijital veriler, anatomik varyasyonları analiz etmek için faydalı bilgiler verecektir.

Öneri: Bu çalışmada elde edilen morfometrik verilerin sadece anatomik araştırmalara katkıda bulunmayacağı, aynı zamanda atların bu bölgesi üzerinde cerrahi ve ortopedik araştırmalar veya klinik müdahaleler için veri tabanı sağlayacağı düşünülmektedir.