2022, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-065
Nar (punica granatum l.) kabuğu ekstratının herpes simplex virus-1 üzerine etkinliğinin araştırılması
Irmak Dik, Hatice Pelin Aslım
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: HSV-1, in vitro, punica granatum l., vero, antiviral aktivite
Görüntülenme Sayısı:1027 - İndirilme Sayısı: 477

Amaç: Bu çalışmada nar kabuğu (Punica granatum L.) ekstraktının in vitro olarak HSV-1 üzerine antiviral etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Antiviral etkinlik değerlendirilmeden önce, nar kabuğu ekstratının saf su ile dilue edilmiş farklı konsantrasyonlarının Vero hücre kültüründe sitotoksik aktivitesi belirlendi. Bu hücre kültüründe 0,87 mg/mL konsantrasyondan daha düşük konsantrasyonlarda sitotoksiteye neden olmadığı tespit edildi. Antiviral etkinlik MTT testi ve mikroskobik analizler sonrasında sitopatojenik etkinin (CPE) varlığıyla belirlendi.

Bulgular: Nar kabuğu ekstratının 0,87 mg/mL ila 0,87x2-5mg/mL arasındaki konsantrasyonlarda HSV-1?e karşı önemli bir antiviral etkinliği olduğu belirlendi. Bu etkinin virusun hücreye girişine engel olmasıyla sağlamış olabilir.

Öneri: Nar kabuğu ekstraktının HSV-1?e karşı in vitro olarak antiviral etkinliğe sahip olduğu ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda Punica granatum L. ekstratının antiviral etkinliğinin daha detaylı belirlenebilmesi için in vivo denemelere ihtiyaç olduğu düşünüldü. Ayrıca Punica granatum L. Ekstratının Herpes viruslar ve diğer viruslara karşı etkinliğinin detaylı bir şekilde belirlenmesi gelecekte antiviral ilaç denemelerine katkı sağlayacaktır.