2022, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-082
Farklı ülkelerden ithal edilen Şarole, Limuzin ve Hereford ırkı sığırların teknik ve ekonomik açıdan karşılaştırılması
Mehmet Fidancı1, Savaş Sarıözkan2, Kaan İşcan1
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ABD, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Besi, ithalat, karlılık, performans
Görüntülenme Sayısı:969 - İndirilme Sayısı: 429

Amaç: Bu çalışmada, Fransa, Macaristan ve Uruguay?dan ithal edilen Şarole, Limuzin ve Hereford ırkı sığırların Türkiye şartlarında besicilik faaliyetlerinin teknik ve ekonomik açıdan karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, besi amacıyla Macaristan, Fransa ve Uruguay?dan ithal edilen 6-7 aylık Şarole, Limuzin ve Hereford ırkı hayvanlara ait teknik ve ekonomik veriler kullanılmıştır. Her bir ülke ve ırktan 30?ar baş olmak üzere toplam 180 hayvan 6 ay süreyle besiye alınan hayvanların verileri incelenmiştir. Başlangıçta ve 30?ar gün arayla tartılarak toplam ve günlük canlı ağırlık artışları (GCAA) ile yemden yararlanma oranı (YYO) hesaplanmış ve performansları karşılaştırılmıştır. Ekonomik analizde hayvanların ithal edildiği ülkelere göre ve ırk bazında toplam maliyet, canlı ağırlık artış geliri ve kâr yönünden karşılaştırmaları yapılmıştır.

Bulgular: Irk bazında performans (GCAA ve YYO) yönünden herhangi bir fark oluşmazken (p>0.05), ithal edilen ülkelere göre Fransa kökenli Şarole ve Limuzinlerin; Macaristan kökenlilere göre önemli düzeyde daha fazla GCAA sağladığı belirlenmiştir (p<0.05). Ekonomik açıdan ülke ve ırk bazında herhangi bir fark oluşmamıştır (p>0.05).

Öneri: Türkiye şartlarında besi performansı ve karlılık yönünden, incelenen ırklar arasında herhangi bir fark oluşmadığı, ülke düzeyinde yapılan analizlerde ise Fransa kökenli Şarole ve Limuzinlerin; Macaristan kökenlilere göre daha fazla GCAA sağladığı belirlenmiştir. Tek bir tercih yapılacak olursa, öncelikle Fransa kökenli Limuzinlerin tercih edilmesinde teknik ve ekonomik anlamda faydalı olacağı düşünülmektedir.