2022, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-089
Solunum sistemi enfeksiyonu olan buzağılarda mastadenovirusların tespiti ve moleküler karakterizasyonu
İlke Karayel Hacıoğlu1, Selda Duran Yelken2, Feray Alkan1
1Ankara University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Ankara, Turkey
2Siirt University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Siirt, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bovine adenovirus, PCR, solunum sistemi, serotip
Görüntülenme Sayısı:982 - İndirilme Sayısı: 397

Amaç: Bovine adenoviruslar (BAdV), birçok viral etkenle birlikte sığırlarda solunum sistemi hastalığına neden olan patojenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde BAdV prevalansı, yapılan serolojik çalışmalarla tespit edilmiş olmasına rağmen, solunum sistemi örneklerinde BAdV'nin saptanmasına ilişkin veriler sınırlıdır ve moleküler karakterizasyonları ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Mastadenovirus genusunda bulunan BAdV?ların tespiti ve moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, solunum sistemi hastalığı semptomları olan farklı yaştaki 65 sığırdan alınan toplam 64 burun sürüntüsü ve bir akciğer örneği kullanıldı. Viral DNA'nın ekstraksiyonunu takiben, örnekler hekzon gen bölgesini hedefleyen primerler kullanılarak PCR ile test edildi ve beklenen büyüklükteki amplikonların dizin bilgisi elde edildi.

Bulgular: PCR sonucunda üç örnek pozitif bulunmuş ve pozitiflik oranı %4,6 olarak tespit edilmiştir. Dizin bilgileri elde edilebilen iki örnekten birinin BAdV-2 serotipinde, diğerinin ise BAdV-3 serotipinde yer aldığı saptanmıştır.

Öneri: Bu çalışmada BAdV'lerin ülkemizde solunum sistemi enfeksiyonuna katkıda bulunan ajanlar olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca bu, Türkiye'de solunum sistemi enfeksiyonu olan buzağılarda BAdV-2 ve BAdV-3'ün moleküler karakterizasyonunu bildiren ilk çalışmadır.