2022, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-130
Attenüe Parapoxvirus ovis?in koyunlarda bazı serum sitokin ve antikor seviyelerine etkisi
Kamil Atlı1, Atilla Şimşek2
1Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Burdur, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: ORFV, attenüe suş, hücre kültürü, sitokin, koyun
Görüntülenme Sayısı:998 - İndirilme Sayısı: 446

Amaç: Parapoxvirus ovis (ORFV) enfeksiyonu küçük ruminantların önemli bulaşıcı viral hastalıklarından birisidir. Bu araştırma ile attenüe orf virus aşı suşu uygulanan koyunların kan serumlarında nötralizan antikor varlığı ile sitokin miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada ORFV'ye karşı antikora sahip olmayan 6-8 aylık 10 adet Akkaraman erkek toklu kullanıldı. Tüm hayvanlara attenüe ORFV'nin 0,5 ml'si ile skarifikasyon işlemi yapıldı. Aşılamadan önce 0. saat (kontrol) ve sonraki 6., 12., 24., 48., 72., 96., 120. saat, 7., 14., 21., 30., 60., 90., 120., 150. ve 180. günlerde vena jugularis'ten serum örnekleri alındı. Elde edilen serumlarda nötralizan antikor varlığı araştırıldı. Buna ilave olarak toplanan serum örneklerinde proinflamatuar özelliğe sahip (Th1) sitokinlerden IL-1β , IL-12, IFN-γ, TNF-α, anti inflamatuar özelliğe sahip (Th2) sitokinlerden IL-4, ve IL-10 düzeyleri ELISA yöntemi kullanılarak belirlendi.

Bulgular: IL-1β, IL-12, IFN γ, TNF-α ve IL-10 seviyelerinde kontrol serumlarına göre istatistiki açıdan önemli bir fark meydana gelmediği (p>0,05) görülmekle beraber, IL-4 düzeyinde 30. günde istatistiki açıdan bir artış tespit edildi (p<0,05). Araştırma sonucunda attenüe canlı ORFV uygulamasının nötralizan antikor ve IL-4 hariç serum sitokin düzeylerinde bir değişime neden olmadığı belirlendi.

Öneri: İleride kullanılması düşünülen ORFV enfeksiyonuna karşı aşıların, bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri net olarak gösterildikten sonra uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.