pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-136
Sığırların oküler yassı hücreli karsinomlarında apoptozis
Tuncer Kutlu1, Emin Karakurt2, Uğur Aydın3, Enver Beytut2, İsa Özaydın3, Serpil Dağ2, Özgür Aksoy3, Hilmi Nuhoğlu2, Ayfer Yıldız2
1Hatay Mustafa Kemal University, Veterinary Faculty, Department of Patology, Hatay, Turkey
2Kafkas University, Veterinary Faculty, Department of Patology, Kars, Turkey
3Kafkas University, Veterinary Faculty, Department of Surgery, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Apoptozis, BOSCC, diferensiyasyon, sığır oküler yassı hücreli karsinom
Görüntülenme Sayısı:290 - İndirilme Sayısı: 227

Amaç: Hücre ölümü özellikle de apoptozis hücre konusunda en çok çalışılan konular arasında yer almaktadır. Hastalıklardaki apoptozis mekanizmasının anlaşılması sadece hastalıkların patogenezinin anlaşılmasına değil hastalıkların tedavisine de yardımcı olacaktır. Bu çalışmada sığırlarda gözlenen oküler yassı hücreli karsinomların (Bovine ocular squamouse cell carcinoma, BOSCC) derecelendirilmesi ve farklı anaplastik özellikler gösteren bu tümörlerde apoptozisin değerlendirilmesi hedeflendi.

Gereç ve Yöntem: BOSCC?lerde apoptozisin incelenmesi amacıyla, formalinde tespit edilmiş 10 adet kötü differensiye, 10 adet orta differensiye ve 10 iyi diferensiye olan toplam 30 adet tümör dokusu kullanıldı. Histopatolojik inceleme için hematoksilen & eozin (H&E); apoptozisin tespit için tüm BOSCC?lerde TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick end-labeling) boyaması yapıldı.

Bulgular: BOSCC?lerde malignite artıkça apoptozisin azaldığı saptandı (p<0.001). İncelenen tüm tümörler malign olmasına rağmen iyi differensiye tipte kontrollü hücre ölümü olan apoptozun şiddetli olduğu ancak orta ve kötü differensiye tiplerde apoptozisin hafif şiddette olduğu saptandı.

Öneri: Sığırlarda gözlenen bu durumun kanser patogenezi ve tedavisine yönelik çalışmalarda göz önünde bulundurulması gerektiği kanısına varıldı.