2022, Cilt 38, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-172
Laparotomi yapılan kedilerde bakteriyel translokasyonun değerlendirilmesi
Kurtulus Parlak1, Semih Altan2, Simten Yesilmen Alp3, Eyup Tolga Akyol1, Elgin Orcum Uzunlu1 Nuriza Zamirbekova1, Fahrettin Alkan1
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Surgery, Konya, Turkey
2Dicle University, Veterinary Faculty, Department of Surgery, Diyarbakır, Turkey
3Dicle University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Diyarbakır, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kedi, bakteriyel translokasyon, laparatomi, peritonitis
Görüntülenme Sayısı:971 - İndirilme Sayısı: 405

Amaç: Kedilerde intraabdominal basıncı arttırdığı düşünülen ya da bağırsak duvarına basınç yapan patolojilere yönelik laparotomi uygulamalarında bakteriyel translokasyonun (BT) varlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen, klinik, laboratuar, ultrasonografik ve radyografik muayene sonucu laparotomi kararı alınan 25 kedi değerlendirildi. Operasyon esnasında abdominal bölgeye girildikten hemen sonra periton sıvısından ve uygun olan bir mezenteriyel lenf nodülünden (MLN) steril swap ile sürüntü örnekleri alındı. Bakteriyel suşların tanımlanması gerçekleştirildi ve oluşan bakteriyel spektrumlar analiz edildi. Bakteriyel suşların antibiyotik direnci Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile belirlendi.

Bulgular: 25 kedinin 4?ünde (%16) yabancı cisim nedeniyle bağırsak perfüzyonunun bozulmasına bağlı BT saptandı. BT?nin 2?si sadece MLN?den 2?si ise hem periton boşluğu hem de MLN?den alınan swab örneklerinden izole olduğu belirlendi. Peritonda üreyen bakterilerin %50?sini E. faecalis (n=2), %50?sini ise E. faecium (n=2) oluşturduğu belirlenirken lenf yumrusundan alınan örneklerde P. fluorescens ve E. faecalis bakterilerinin ürediği belirlendi.

Öneri: İntraabdominal basıncı ya da bağırsak duvarını etkileyen patolojilerin varlığında akla BT gelmelidir. Özellikle bağırsak duvarına doğrudan etki eden (yabancı cisim, konstipasyon, obstipasyon vb.) patolojilerde BT şüphesinin daha da artması gerektiği düşünülmektedir. Antibiyogram yapılarak spesifik antibiyotik kullanımının prognoz açısından daha olumlu olacağı düşünülmektedir.