2022, Cilt 38, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-179
Farklı tüy renklerindeki Japon bıldırcınlarında büyüme eğrisi özelliklerinin doğrusal olmayan modeller ile karşılaştırılması
Serdar Guler1, Emre Arslan1, Muhammet Mucahit Sari2, Orhan Cetin1
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Animal Science, Konya, Turkey
2Afyon Kocatepe University, Veterinary Faculty, Department of Medical Biology and Genetics, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Büyüme eğrisi, doğrusal olmayan regresyon, Japon bıldırcını, parametre tahmini, tüy rengi
Görüntülenme Sayısı:988 - İndirilme Sayısı: 441

Amaç: Bu çalışmada kahverengi ve sarı tüy renkli Japon bıldırcınlarında büyüme eğrisi parametrelerinin tahmini ve en uyumlu modelin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma materyali olarak 80 adet kahverengi ve 80 adet sarı tüy renkli Japon bıldırcını kullanılmıştır. Bıldırcınlar 0, 7, 14, 21, 28, 35 ve 42 günlük yaşlarda tartılmıştır. Büyüme eğrilerini belirlemek için Gompertz, Logistic, Von Bertalanffy ve Richards modelleri kullanılmıştır.

Bulgular: Uyum iyiliği açısından Gompertz modeli kahverengi ve sarı tüy renkli Japon bıldırcınları için en iyi model olarak tespit edilmiştir. Belirleme katsayısı (R2), düzeltilmiş belirleme katsayısı (R2 adj), Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Bayesian Bilgi kriteri (BIC) ve hata kareler ortalaması (HKO) kahverengi ve sarı tüy renkli bıldırcınlarda sırasıyla 0,9968; 0,9952; 24,8801; 24,7179 ve 25,9657; 0,9975; 0,9963; 22,9149; 22,7527 ve 19,6099 olarak tespit edilmiştir. Modele ait ?0, ?1 ve?2 parametreleri kahverengi ve sarı tüy renkli bıldırcınlar için sırasıyla 234,89; 3,630; 0,072 & 236,58; 3,516 ve 0,069 bulunmuştur. Bükülme noktası yaşı ve bükülme noktasındaki canlı ağırlık ise sırasıyla 17,91 gün ve 86,41 g; 18,15 gün ve 87,03 g olarak hesaplanmıştır.

Öneri: Sonuç olarak, bu çalışmada hem kahverengi hem de sarı tüy renkli Japon bıldırcınlarında Gompertz modeli en iyi model olarak belirlenmiştir. Farklı tüy renklerindeki Japon bıldırcınlarının büyüme eğrisi özelliklerinin belirlenmesinde sonraki araştırmalarda kullanılması önerilebilir. Öte yandan, Japon bıldırcınlarının bir alt türü olan Jumbo bıldırcın yetiştiriciliği, kahverengi tüy renkli Japon bıldırcınlarının yanı sıra yüksek erginleşme indeksi nedeniyle bıldırcın eti üretiminde dikkate alınmalıdır.