2022, Cilt 38, Sayı 3, Sayfa(lar) 180-189
İvesi koyunların morfolojik özellikleri ile metapodial radiometrik ölçümler arası ilişkilerin belirlenmesi
Mucahit Kahraman1, Ismail Demircioglu2, Gulsah Gungoren1, Ozan Gundemir3, Ermis Ozkan3, Aydin Das1, Bestami Yilmaz2
1Harran University, Veterinary Faculty, Department of Animal Science, Şanlıurfa, Turkey
2Harran University, Veterinary Faculty, Department of Anatomy, Şanlıurfa, Turkey
3Istanbul University, Cerrahpaşa Veterinary Faculty, Department of Anatomy, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Büyüme, İvesi koyunu, morfolojik özellikler, metopodium
Görüntülenme Sayısı:635 - İndirilme Sayısı: 361

Amaç: Bu çalışmada, İvesi koyunlarına ait dış yapı özellikleriyle osteometrik verileri arasındaki korelasyonların belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 100 dişi, 50 erkek olmak üzere toplam 150 baş İvesi koyun (18-20 aylık yaşta) kullanmıştır. Koyunlara ait cinsiyet, vücut ağırlığı, cidago yüksekliği, sırt yüksekliği, sağrı yüksekliği, sağrı genişliği ve sağrı uzunluğu, sternum yüksekliği, vücut uzunluğu, incik çevresi, bicostal çap, göğüs çevresi ve pelvis genişliği ölçümleri alındıktan sonra DR sistemli dijital mobil röntgen cihazı ile metapodiumların radyografileri alındı.

Bulgular: Metapodiumlara ait radyometrik ölçüm değerleri incelendiğinde; metacarpus? da GL, Bp, SD, Bd, Be, WCL; metatarsus? da ise GL, Bp, SD, Bd, Be, WCM, WCL ve CM değerleri arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde sexuel dimorfizm belirlendi (p < 0.001). Metapodial radyometri ile dış yapı özellikleri arasında korelasyon incelendiğinde ön bacak için en yüksek korelasyon değeri metacarpal kemiklerin radyometri ölçümlerinden GL değeri ile dış yapı ölçüm değerlerinden sırt yüksekliği arasında bulunmuştur (r: 0.684). Arka bacak için en yüksek korelasyon değeri metatarsal kemiklerin radyometrik ölçümlerinden SD değeri ile dış yapı ölçüm değerlerinden sırt yüksekliği arasında bulunmuştur (r: 0.679).

Öneri: Gelişimini vücutta erken tamamlayan metapodiumların vücut ölçümleri arasında kuvvetli ilişkiler tespit edildi. Çalışmadan elde edilen sonuçlar büyüme ve et verimi yönünden yapılan seleksiyon çalışmalarında metapodial radyometrik özelliklerin kullanım potansiyeli olduğunu göstermektedir.