pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 4, Sayfa(lar) 254-259
Konya bölgesinde güvercin ve muhabbet kuşlarında Chlamydophila psittaci enfeksiyon prevalansının real time pcr ile belirlenmesi
Nevin Tuzcu1, Hasan Huseyin Hadimli2, Aysegul Ilban2
1Selcuk University, Pharmacy Faculty, Department of Pharmaceutical Microbiology, Konya, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Chlamydophila psittaci, güvercin, muhabbet kuşu, real time pcr
Görüntülenme Sayısı:346 - İndirilme Sayısı: 231

Amaç: Kanatlı klamidiozisi evcil ve yabani kanatlılarda Chlamydophila psittaci?nin neden olduğu, sistemik infeksiyöz, zoonotik, bazen de ölümcül seyreden bir hastalıktır. C. psittaci kanatlı hayvanlarda her zaman ciddi hastalığa neden olmasa da özellikle immunsupresif insanlarda ciddi hastalık tablosuna neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Konya ilinde güvercin ve muhabbet kuşlarına ait dışkı örneklerinde psittakoza neden olan zoonotik bir hastalık etkeni olan C. psittaci'nin prevalansını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 24 farklı yetiştiriciye ait toplam 600 güvercinden alınan 50 adet ve 30 farklı yetiştiriciye ait 632 muhabbet kuşundan alınan 52 adet dışkı örneği bu çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Bu örneklerde C. psittaci varlığı, ompA geninin varlığına dayalı olarak gerçekleştirilen Real Time PCR yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Konya yöresinde güvercin ve muhabbet kuşlarının dışkı örneklerinde C.psittaci ompA gen varlığı real time PCR ile sırasıyla %2 ve %1 olarak belirlendi.

Öneri: Hastalığın zoonoz karakterli olması ve insanların kümes hayvanları özellikle de güvercin ve kafes kuşları ile yakın teması, hastalığın halk sağlığı açısından önemini her geçen gün artırmaktadır.