2023, Cilt 39, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-036
Kırsal alanda uzman eller projesi ile desteklenen hayvancılık işletmelerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi
Muharrem Satar1, Mehmet Saltuk Arikan2, Arzu Peker3
1Republic of Turkey Mınıstry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Agricultural Reform, Ankara, Turkey
2Firat University, Veterinary Faculty, Department of Animal Health Economics and Management, Elazig, Turkey
3Ankara University, Veterinary Faculty, Department of Animal Health Economics and Management, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Büyükbaş, ekonomik analiz, uzman eller projesi, küçükbaş
Görüntülenme Sayısı:528 - İndirilme Sayısı: 270

Amaç: Bu çalışma ile uzman eller projesi ile desteklenen büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin maliyet ve gelir unsurlarının ortaya konulması ve işletmelerin yıllık kar-zarar durumlarına ilişkin ekonomik analiz yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın ana materyalini, uzman eller projesinden 2021 yılında faydalanan 50 girişimciden, çevrimiçi anket uygulamalarına katılmayı kabul eden 18 büyükbaş, 18 küçükbaş işletmesi olmak üzere toplamda 36 işletmeden temin edilen birincil veriler oluşturmaktadır.

Bulgular: Elde edilen bulgulardan; işletmelerde maliyeti oluşturan başlıca unsurların %39,46?sını yem masraflarının, bunu sırasıyla iş gücü (%33,48), elektrik-su (%6,45), canlı demirbaş amortismanı (%6,25) ve veteriner-sağlık hizmetleri (%5,08) maliyetlerinin oluşturduğu belirlenmiştir. Büyükbaş işletmelerin ortalama 1.781 TL, küçükbaş işletmelerin ise ortalama 17.281 TL kar elde ettiği tespit edilmiştir.

Öneri: Uygulanan bu proje kapsamında, özellikle kırsal alanda hayvancılık faaliyetlerinin eğitimli ve alanında uzman girişimciler tarafından yapılmasının işletmelerin karlılık ortalamalarına olumlu etkisi olduğunu söylemek mümkündür.