2023, Cilt 39, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-045
Parvoviral enteritisli köpeklerde lipopolisakkarit bağlayıcı protein ve soluble ürokinaz plazminojen aktivatör reseptörünün tanısal ve prognostik değeri
Alparslan Burak Gucsav, Enes Akyuz
Kafkas University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Köpek, LBP, parvoviral enteritis, suPAR
Görüntülenme Sayısı:748 - İndirilme Sayısı: 304

Amaç: Bu çalışmada, parvoviral enteritisli köpeklerde lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LBP) ve soluble ürokinaz plazminojen aktivatör reseptörünün (suPAR) tanısal ve prognostik değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın hayvan materyalini 1-6 ay yaşlar arasında farklı ırk ve cinsiyette kanlı ishal semptomu gösteren hızlı test kiti yardımıyla parvoviral enteritis teşhisi konulan 20 köpek hasta grubunu oluşturdu. Kontrol amacıyla kliniğe getirilen ve yapılan fiziksel muayeneler sonucunda sağlıklı olduğu belirlenen 10 köpek kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmadaki köpeklerin tamamından bir defa Vena cephalica antebrachi?den kan örnekleri alındı. Alınan örnekten tam kan hücresi sayımı yapıldı. Serum örneklerinden serum biyokimyasal analizleri yapıldı.

Bulgular: Serum örnekleri ise biyokimyasal ölçümler yapılana kadar -20°C?de muhafaza edildi. Hematoloji bulgularında hasta grupta total lökosit sayısı, eritrosit sayısı, hemoglobin sayısı ve hematokrit yüzdesi kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,05). Hasta grupta kreatinin (p=0,040), üre (p=0,036), total bilirubin (p=0,011), seruloplazmin (p=0,008), haptoglobin (p<0,001) ve LBP (p=0,011) konsantrasyonları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulurken, albümin (p=0,005) ve suPAR (p=0,012) konsantrasyonları düşük bulunmuştur.

Öneri: Sonuç olarak parvoviral enteritisli köpeklerde seruloplazmin, haptoglobin, LBP ve suPAR diagnostik ve prognostik olarak önemli bulunmuştur.