pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2023, Cilt 39, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-060
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi?nin 1992-2022 yıllarındaki (30 yıllık) gelişim sürecinin değerlendirilmesi
Emine Merve Danis, Esra Celik, Askin Yasar, Gokhan Aslim
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of History of Veterinary Medicine and Deontology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Selçuk üniversitesi, veteriner fakültesi, veteriner hekimliği tarihi
Görüntülenme Sayısı:37 - İndirilme Sayısı: 62

Amaç: Çalışmada Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi?nin 1992-2022 yıllarındaki gelişim sürecinin ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini SÜ Rektörlüğü, SÜVF Dekanlığı, SÜ Veteriner Eğitim ve Uygulama Hastanesi ve SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü arşivi ile ?Bilimsel Araştırma ve Yayın Listesi Formu? aracılığıyla elde edilen bilgi ve belgeler oluşturdu. Ayrıca konuyla ilgili Resmî Gazete, dergi, kitap ve internet kaynakları ile Yaşar (1995) tarafından yapılan araştırma makalesinden yararlanıldı. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirildi, metin içerisinde üst simge olarak belirtilerek son not bölümünde gösterildi ve ilgili bölümde tablolar halinde sunuldu.

Bulgular: Fakültede, 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle 20 anabilim dalında toplam 136 akademik personelin hizmet verdiği; fakülteden son 30 yılda lisans düzeyinden 3.806, lisansüstü düzeyden ise toplam 693 (460 doktora, 233 yüksek lisans) (1987-2022) mezun verildiği; fakülte hayvan hastanesinde 2022 yılında 24.335 hayvana veteriner hekimliği hizmeti verildiği belirlendi.

Öneri: Mevcut çalışma ile SÜVF?nin 30 yıllık gelişiminin ortaya konularak 40 yıllık gelişim sürecinin tamamlanması hedeflenmiştir. Gelecekte de fakültenin gelişimini takip etmenin, fakülteyi her alanda daha ileriye taşıyarak sadece ulusal değil uluslararası alanda da tercih edilebilirliğini artırmak adına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.