2023, Cilt 39, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-067
Balıkesir'de farklı sağım sistemleri kullanan sütçü işletmelerin tank süt kalitesi, somatik hücre ve toplam bakteri sayısı bakımından incelenmesi
Busra Yaranoglu1, Sabiha Sena Ozdemir2, Hakan Tavsanli3, Ozlem Varol Avcilar4, Tevhide Elif Guner3, Bilge Camliyurt2, Mustafa Sihlaroglu2
1Balıkesir University, Veterinary Faculty, Department of Animal Science, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir University, Veterinary Faculty, Balıkesir, Türkiye
3Balıkesir University, Veterinary Faculty, Department of Food Hygiene and Technology, Balıkesir, Türkiye
4Osmaniye Korkut Ata University, Health Sciences Faculty, Department of Nutrition and Dietetics, Osmaniye, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Elle sağım, inek, robotik sağım, somatik hücre sayısı, süt kalitesi
Görüntülenme Sayısı:778 - İndirilme Sayısı: 365

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı sağım sistemlerine sahip işletmelerden elde edilen sütün toplam bakteri ve somatik hücre sayısı yönünden karşılaştırılarak sağım hijyeni, barınak hijyeni ve sürü yönetimi açısından değerlendirilmesi ve kuru madde, yağ, protein ve laktoz içerikleri bakımından kıyaslanarak süt kalite özelliklerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini Balıkesir ve çevresinde Holstein ırkı süt sığırı yetiştiriciliği yapan toplam 45 farklı işletmeden (15 elle sağım, 15 makineli sağım, 15 robotik sağım) alınan tank sütleri oluşturmuştur. Yağ, protein, laktoz, kuru madde, yağsız kuru madde ve somatik hücre sayısını belirlemek için çiğ süt analiz cihazı kullanılmıştır. Toplam bakteri sayısının tespit edilmesi için, Plate Count Agar besi yerlerine dökme plak metodu ile ekim yapılmıştır.

Bulgular: Süt kalite özelliklerinden yağ (p<0.05), protein (p<0.001), laktoz (p<0.01), kuru madde (p<0.001) ve yağsız kuru madde değerleri (p<0.001) elle sağım yapan işletmelerde en düşük olarak belirlenmiştir. Süt protein oranı en yüksek işletmeler robotik sağım sağım yapan işletmelerdir (p<0.001). Elle sağım yapılan işletmeler, somatik hücre sayısı bakımından en yüksek değeri almıştır (p<0.05). Toplam bakteri sayısı açısından makineli sağım yapan işletmeler en yüksek değere sahipken (p<0.001); robotik ve elle sağım yapan işletmeler daha düşük değerlere sahip olup, aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Öneri: Farklı sağım sistemlerinin süt kalite ve hijyen değerleri üzerinde anlamlı etkilerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan sağım robotu kullanımının yaygınlaşması, toplam iş gücü maliyetini düşürmesi ve tank süt kalitesinde iyileşmeler sağlaması bakımından önerilmektedir.