2023, Cilt 39, Sayı 3, Sayfa(lar) 124-131
Türkiye'de yer alan bal arısı kolonilerinde deforme kanat virüsü ana varyantlarının (DWV-A, DWV-B ve DWV-C) etkisi
Mustafa Emin Oz1, Oguzhan Avci2, Muge Dogan1
1Konya Veterinary Control Institute, Molecular Microbiology Laboratory, Konya, Türkiye
2Selçuk University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bal arısı, DWV ana varyantları, gerçek zamanlı RT-PCR, klinik belirtiler
Görüntülenme Sayısı:809 - İndirilme Sayısı: 472

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye?nin İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan bal arısı kovanlarında deforme kanat virüsü (DWV) ana varyantlarının belirlenmesi amaçlandı. Ayrıca arı kovanlarında sirküle olan DWV genotiplerinin bal arısı kovanlarında gözlenen klinik belirtilerle ilişkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için Aksaray, Isparta, Karaman, Konya ve Niğde illerinden 2019 yılı ilkbahar-yaz ve sonbahar sezonlarında aynı 25 kovandan yetişkin bal arıları toplandı. DWV'ye özgü nükleik asit ve DWV genotipleri, sırasıyla DWV gerçek zamanlı RT-PCR tahlili ve ABC tahlili ile tespit edildi.

Bulgular: DWV enfeksiyonu örnekleme yapılan her mevsimde tespit edildi. Örneklenen bir çok kolonide klinik bulgu görülmezken, bazı arılıklarda kanatlarda şekil bozukluğu, titreme, felç, karında şişlik, verim kaybı ve ölü arılar gözlemlendi. Erişkin bal arılarında DWV-A, DWV-B ve DWV-C yaygınlıkları sırasıyla %62, %82 ve %24 idi. Arı kovanlarında tespit edilen baskın genotip, DWV-B ana varyantıydı (%98). Ayrıca DWV-A ana varyantının virüs yükü, kışlama kayıpları görülen bal arısı kovanlarının tamamında yüksekti.

Öneri: Bu çalışmada, Türkiye?de sirküle olan DWV ana varyantlarının mevcut durumu ve bal arısı kolonileri üzerindeki etkileri ile ilgili veriler ilk kez rapor edildi. Böylece Türkiye arı kovanlarında yılın her mevsiminde değişen oranlarda verim kayıplarına neden olan DWV?nin dikkatle izlenmesi gerektiği önerilmektedir.