2023, Cilt 39, Sayı 3, Sayfa(lar) 144-149
Uşak yöresinde küçük ruminantlarda akciğer kılkurdu enfeksiyonları
Ercan Erot, Mustafa Kose
Afyon Kocatepe University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Afyonkarahisar, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akciğer kıl kurdu, koyun, keçi, uşak yöresi
Görüntülenme Sayısı:632 - İndirilme Sayısı: 251

Amaç: Bu çalışma, Uşak Yöresinde küçük ruminantlarda akciğer kıl kurdu enfeksiyonlarının yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Uşak bölgesinde 5 farklı yerleşim yerinden toplanan 250 koyun ve 250 keçinin dışkı örneklerinin Baermann-Wetzel yöntemi kullanılarak test edilmesiyle gerçekleştirildi.

Bulgular: Akciğer kıl kurdu enfeksiyonlarının yaygınlığı koyunlarda %9,6 iken keçilerde ise %34,4 olarak belirlendi. Tüm koyun ve keçilerde enfeksiyon yaygınlığı %22 olarak tespit edildi. Koyunlarda akciğer kıl kurdu enfeksiyonlarının yaygınlığı dişilerde %9,8 olarak belirlenirken, erkeklerde enfeksiyona rastlanmadı. Keçilerde enfeksiyonun yaygınlığı, dişilerde %33,3 ve erkeklerde %53,8 olarak tespit edildi. Koyunlarda akciğer kıl kurdu türlerinden Muellerius capillaris'in %5,6, Dictyocaulus filaria'nın %2, Protostrongylus sp.?nin %1,2 ve Cystocaulus ocreatus'un %0,8 oranlarında yaygınlık gösterdiği tespit edildi. Keçilerde ise M. capillaris'in prevalansı %34,4 ve C. ocreatus'un %0,4 olduğu saptandı. Üç koyunda iki akciğer kurdu türünün neden olduğu miks enfeksiyonlar tespit edildi. Ancak sadece bir keçide miks enfeksiyon saptandı. Koyunlarda akciğer kurdu enfeksiyonu prevalansı ırklara göre karşılaştırıldığında beş koyun ırkından ikisinde enfeksiyon saptanmıştır. Akciğer kurdu enfeksiyon prevalansı Eşme ırkı koyunlarda %14,1 ve Kıvırcık ırkı koyunlarda ise %9.1 olarak bulundu.

Öneri: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde akciğer kurdu enfeksiyonlarının yaygınlığı ve risk durumu ortaya konmuştur. Ayrıca, koyun ve keçilerin birlikte yetiştirilmesi ve farklı yaş gruplarından hayvanların birlikte otlatılması akciğer kurdu enfeksiyonları açısından risk oluşturabileceği tespit edilmiştir.