2023, Cilt 39, Sayı 4, Sayfa(lar) 150-155
Robenacoxibin farklı keçi ırklarına deri altı yolla uygulanmasının hematolojik ve biyokimyasal etkisi
Zeynep Ozdemir Kutahya, Petek Piner Benli
Cukurova University, Faculty of Ceyhan Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pharmacology and Toxicology, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Biyokimyasal, deri altı, hematolojik, keçi ırkı, robenacoxib
Görüntülenme Sayısı:964 - İndirilme Sayısı: 297

Amaç: Sunulan çalışmada sağlıklı Alpin ve Saanen ırkı keçilere robenacoxibin deri altı yolla uygulamasından 24 saat sonra hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 12 Alpin (n=6) ve Saanen (n=6) ırkı, sağlıklı keçi kullanıldı. Alpin ve Saanen ırkı keçilere robenacoxib 4 mg/kg dozda, tek sefer deri altı yolla uygulandı. İlaç uygulamasından önce (0. saat) ve 24. saatte kan örnekleri toplandı. Hematolojik ve biyokimyasal parametreler hematoloji analizörü ve biyokimya otoanalizörü cihazları kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Her iki keçi ırkının klinik muayene bulgularında değişiklik gözlenmedi. Hematolojik ve biyokimyasal parametrelerdeki istatistiksel farklılıklar her iki keçi ırkında fizyolojik sınırlar içerisinde belirlendi. Alpin ırkı keçilerde beyaz kan hücresi, kırmızı kan hücresi, lenfosit değeri düşük ve % monosit değeri yüksek belirlendi. Saanen ırkı keçilerde kırmızı kan hücresi, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin düşük, ortalama korpüsküler hacim ve ortalama korpüsküler hemoglobin değerlerinin ise 24 saatte yüksek olduğu gözlemlendi. Robenacoxib her iki keçi ırkında da kan üre nitrojen değerini arttırırken, Saanen keçilerinde kreatinin değerini düşürdü.

Öneri: Robenacoxibin Alpin ve Saanen ırkı keçilere uygulanmasından sonra hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde önemli bir değişiklik belirlenmedi. Sonuç olarak, yüksek doz ve tekrarlanan uygulamalarda, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarında, yaş, ırk, farklı fizyolojik durumlarda robenacoxibin etkilerinin araştırılacağı çalışmalara ihtiyaç vardır. Kan profilinde herhangi bir olumsuz etki görülmemesi nedeniyle robenacoxibin keçilerde ağrı ve inflamasyonun önlenmesinde alternatif bir NSAID olarak kullanılabileceği değerlendirildi.