2023, Cilt 39, Sayı 4, Sayfa(lar) 156-163
Köpek Parvovirus-2 ve Köpek Enterik Coronavirus Enfeksiyonlarının Tanı Yöntemlerinin Farklı Saklama Koşulları Altındaki Performansının Değerlendirilmesi ve Moleküler Karakterizasyonunun Belirlenmesi
Irmak Dik1, H. Pelin Aslim1, Oya Bulut1, 2
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Konya, Türkiye
2Department of Microbiology, Faculty of Medicine, University of Dokuz Eylul, Izmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: CPV, CCoV, filogenetik analiz, metot karşılaştırılması
Görüntülenme Sayısı:586 - İndirilme Sayısı: 176

Amaç: Bu araştırma, köpeklerde CPV ve CCoV enfeksiyonlarını hızlı kit ve PCR ile karşılaştırmalı olarak tespit etmek ve Konya bölgesindeki bu enfeksiyonların moleküler karakterizasyonunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, enfeksiyon tanısı için taze veya dondurulmuş-çözülmüş dışkı sonrası tanı testlerinin duyarlılık ve özgüllük oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Dışkı örnekleri, barınakta ishal semptomları gösteren, aşılanmamış, 0-12 aylık 50 köpekten toplandı. Örnekler CPV ve CCoV yönünden hızlı test ve PCR testi ile incelendi. Örnekler dondurma-çözdürme işleminden sonra tekrar aynı testler ile kontrol edildi.

Bulgular: CPV, hızlı test ve PCR ile sırasıyla 2 ve 29 taze dışkı örneğinde, CCoV ise 14 ve 28 örnekte pozitif olarak teşhis edilmiştir. Dondurma-çözme prosedüründen sonra CPV pozitif örneklerde değişiklik olmazken, CCoV 10 örnekte ve 28 örnekte hızlı test ve PCR ile pozitif olarak teşhis edilmiştir. CPV tanısında herhangi bir farklılık olmamasına rağmen, CCoV tanısında hızlı testin duyarlılığı dondurma-çözdürme prosedüründen sonra azalmıştır. Ayrıca CPV pozitif örneklerde sadece CPV-2b tipi tespit edilirken, CCoV pozitif örneklerde moleküler olarak hem GI hem de GII alt tipleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, hızlı testlerin CPV ve CCoV enfeksiyonlarının doğru teşhisi için duyarlı olmadığı görülmüştür.

Öneri: Virolojik enfeksiyonların doğru teşhisi için moleküler tanı yöntemlerinin seçilmesinin ve taze numunelerin kullanılmasının önemi vurgulanabilir.