2023, Cilt 39, Sayı 4, Sayfa(lar) 164-170
Yeni Zelanda tavşanlarında humerus ve femurun bilgisayarlı tomografi rekonstrüksiyonu ve morfometrik analizi
Muhammet Lutfi Selcuk
Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karaman, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bilgisayarlı tomografi, Femur, Humerus, Üç boyutlu rekonstrüksiyon, Yeni Zelanda tavşanı
Görüntülenme Sayısı:549 - İndirilme Sayısı: 172

Amaç: Bu çalışma, Yeni Zelanda tavşanının bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerini kullanarak humerus ve femurun üç boyutlu (3B) modellerini oluşturmak ve cinsiyetler ile sağ ve sol taraflar arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir..

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 14 haftalık (10 dişi, 10 erkek) Yeni Zelanda tavşanı kullanılmıştır. Önce hayvanların bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleri 0.5mm kalınlığında çekilerek DICOM formatında kaydedildi. Daha sonra görüntüler MIMICS 20.1 programı ile yeniden yapılandırılarak humerus ve femurun 3 boyutlu modelleri elde edildi. Elde edilen 3B model üzerinden ölçümler gerçekleştirilerek morfometrik veriler elde edildi. Daha sonra tavşanların disseksiyonu gerçekleştirilerek, humerus ve femur?un ağırlıkları ölçüldü.

Bulgular: Elde edilen verilere göre erkek tavşanlarda sağ humerus ve femurun sol taraftan hacim ve yüzey alanının büyük olduğu tespit edildi (p<0.05). İncelenen diğer morfometrik değerler arasında ise bir fark tespit edilmemiş ve tavşan kemiklerinin homotipik varyasyon göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyetler arası farklılıklarında önemsiz bulunması humerus ve femur kemiklerinin cinsiyet belirlemede kullanılamayacağı düşünüldü.

Öneri: Yapılan bu çalışma ile elde edilen humerus ve femur?a ait morfolojik verilerin, tavşan üzerine yapılcak çalışmalara ve deneysel modellemelere, klinik alanında kullanılan görüntüleme sistemleriyle elde edilen verilere temel teşkil ederek, hastalıkların tanısında hekime yardımcı olacağı düşünülmektedir.