2023, Cilt 39, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-189
Solunum yolu klinik belirtileri gösteren sığırlarda bovine coronavirus (BCoV) enfeksiyonlarının PCR ile tespiti ve hayvanların serolojik durumlarının araştırılması
Meltem Menekse1, Atilla Simsek2
1Ceren Animal Health Laboratory, Konya, Türkiye
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Virology, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Respiratorik BCoV, RT-PCR, seroloji
Görüntülenme Sayısı:851 - İndirilme Sayısı: 231

Amaç: Bu araştırmada klinik olarak solunum yolu enfeksiyonu gözlenen sığırlarda bovine coronavirus (BCoV) prevalansının antijenik ve serolojik olarak ortaya konulması ve olası virüs saçılımı ile hayvanların serolojik durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada solunum kanalı klinik belirtileri gözlenen farklı cinsiyetteki 0-2 yaş arasında bulunan toplam 92 sığırdan burun svabı örnekleri alındı. Bu örnekler virusa özgü primerlerin kullanılması ile RT-PCR testine tabi tutuldu. Ayrıca bu hayvanlardan serum numuneleri toplandı, BCoV?ye özgü antikorlar açısından indirekt-ELISA kullanılarak incelendi.

Bulgular: Svap örneklerinden 10 adedinin (% 10.87) BCoV yönünden RTPCR metodu ile pozitif olduğu belirlendi. İndirekt ELISA kullanılarak yapılan serolojik araştırmada ise tüm hayvanlar arasında seropozitif hayvan oranı % 93.48 bulunurken burun akıntısı ile BCoV saçılımının gözlendiği tespit edilen hayvanlarda % 90 (9/10) olarak belirlendi.

Öneri: Bu araştırmada coronavirusa karşı aşı uygulaması yapılmamış hayvanlarda % 93.47 oranında seropozitiflik saptanmış olması yaşa bağlı olarak bazı hayvanların kolostrum ile bazı hayvanların ise hayatlarının belli bir döneminde BCoV?ye maruz kalmaları sonucu antikora sahip olduklarını göstermektedir. Fakat svap numunelerinde BCoV saptanan 10 adet hayvanın 9 tanesinde aynı zamanda BCoV?ye spesifik antikorların tespit edilmesi bu antikorların solunum yolu BCoV enfeksiyonlarına karşı korunmada oynadıkları rollerini şüpheye düşürmektedir. Sonuç olarak solunum yolu coronavirus enfeksiyonlarında antikorların rolünü ortaya koyacak daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısına varıldı.