2023, Cilt 39, Sayı 4, Sayfa(lar) 190-194
Bir köpekte yaygın metastazlı plazmasitom olgusu
Osman Dagar, Aysenur Tural, Zeynep Celik, Fatih Mehmet Ozturk, Mehmet Tuzcu, Erhan Gulcicek
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Pathology, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Histopatoloji, İmmunohistokimya, Köpek, Metastaz, Plazmasitom
Görüntülenme Sayısı:631 - İndirilme Sayısı: 174

Bu çalışmada, dokuz yaşında Rottweiler ırkı erkek bir köpekte rastlanan yaygın metastazlı plazmasitom olgusu histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerle tanımlanmıştır. Makroskobik muayenede akciğer, karaciğer, mediastinal ve mezenteriyal lenf düğümleri, dalak, kalp, pankreas, bağırsak ve böbreklerde 0,5-3 cm arasında değişen büyüklüklerde multifokal yerleşimli beyaz veya pembe-kırmızı renkli kitleler tespit edildi. Mikroskobik muayenede akciğer, karaciğer, dalak, pankreas, mediastinal ve mezenteriyal lenf düğümleri, bağırsak ve böbreklerde çoğunluğu atipik plazma hücrelerinden oluşan tümör odakları gözlendi. Akciğerdeki tümör odaklarında tümör tipi dev hücrelerine, akciğer dahil incelenen diğer organlardaki tümör odaklarında mitotik figürlere ve kapillar damarların içinde bol miktarda tümör hücrelerine rastlandı. Akciğer, karaciğer, dalak, pankreas, mediastinal ve mezenteriyal lenf düğümleri, bağırsak ve böbrek kesitlerinin Methyl Green Pyronin boyamalarında plazma hücrelerinin sitoplazmasının pembe renkte boyandığı görüldü. Karaciğer ve dalak kesitlerine yapılan Congo Red boyamasında kiremit kırmızısı renkte boyanan amiloid birikimlerinin olduğu gözlendi. Ayrıca akciğer, karaciğer, dalak, pankreas, mediastinal ve mezenteriyal lenf düğümleri, bağırsak ve böbrek kesitlerinin Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) antikoru ile immunohistokimyasal boyamasında tümör hücrelerinde şiddetli immunoreaktivite belirlendi. Sonuç olarak teşhis edilen plazmasitom olgusunun akciğer, karaciğer, dalak, pankreas, mediastinal ve mezenteriyal lenf düğümleri, bağırsak ve böbreklerde nadir bildirilen yaygın metastazların bulunması nedeniyle veteriner hekimlerin dikkatinin çekilerek literatüre katkı sağlanması amacıyla vakanın yayınlanması uygun görülmüştür.