2024, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-023
Türkiye?nin Erzurum ilinde köpeklerde Parvovirüs enfeksiyonunun prevalansı ve risk faktörlerinin araştırılması
Walied Fadulalseed Ahmed Ismail1, Basak Hanedan2
1Atatürk University Faculty of Veterinary Medicine, Institute of Health Sciences,Erzurum, Türkiye
2Atatürk University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Internal Medicine, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kanin parvovirüs, prevalans, risk faktörleri
Görüntülenme Sayısı:332 - İndirilme Sayısı: 92

Amaç: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen ve barınakta bakılan köpeklerde kanin parvovirüsün (CPV) prevalansını ve risk faktörlerini araştırmayı amaçladı.

Gereç ve Yöntem: Örnekler CPV enfeksiyonunun klinik bulgularını gösteren barınakta bakılan 83 köpek ve hayvan hastanesine getirilen 17 köpekten elde edildi. Hızlı testle incelenen 100 köpeğin 40?ının dışkı örneği (%40) CPV varlığı için pozitifti ve 60 dışkı örneği (%60) negatifti.

Bulgular: Bu çalışmada CPV varlığı ve aşılama durumu, barınma yeri, barınma ortamının temizlenme sıklığı, antelmentik sağaltımı ayrıca iştahsızlık, kusma, dehidrasyon ve karın ağrısı bulguları arasında önemli ilişkinin olduğu belirlendi.

Öneri: Bu çalışmada bütün köpekler gençti (1.5-7.5 aylık yaş aralığında) ve ev ve bahçe dışında serbest dolaşan sokak köpekleriyle temasları vardı. Dolayısıyla sokak köpekleriyle temas, CPV prevalansının yüksek olmasında önemli rolü olabilir. Ayrıca Erzurum ilinde CPV enfeksiyonunun yaygın dolaşımı ve risk faktörleri dikkate alınarak etkili korunma uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekir.