2024, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-033
Sıçanlarda kadmiyumun neden olduğu kemik toksisitesine karşı nar kabuğu ekstraktı ve N-asetil sisteinin tek başına veya Ornipural® ile kombinasyonunun koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi
Durmus Hatipoglu1, İsmail Demircioglu2, Kursat Filikci3, Yasemin Korkmaz4, Huseyin Gungor5, Muhammed Demircioglu6, Burak Dik4
1Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Türkiye
2Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Türkiye
3Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Türkiye
4Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Türkiye
5Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Türkiye
6Department of Histology and Embryology, Institute of Health Sciences, Dicle University, Diyarbakir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kemik toksisitesi, kadmiyum, N-asetil sistein, Ornipural ®, nar kabuğu
Görüntülenme Sayısı:345 - İndirilme Sayısı: 95

Amaç: Bu çalışma, nar kabuğu ekstresi (PPE) ve N-asetil Sistein (NAC)'in tek başına veya ticari preparat Ornipural® (ORN) ile birlikte kullanımının, deneysel olarak kadmiyum (Cd) indüklenmiş toksisiteye karşı kemik metabolizması üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada her grupta 6 adet Wistar Albino sıçan olmak üzere toplam 36 hayvan kullanıldı. Hayvanlar kontrol, Cd, Cd+PPE, Cd+NAC, Cd+PPE+ORN ve Cd+NAC+ORN gruplarına atandı. Gruplardaki hayvanlara 8. haftanın sonunda kan örnekleri alındıktan sonra ötenazi uygulandı. Ötenazi sonrasında morfometrik ve histopatolojik incelemeler için kemikler maserasyona tabi tutuldu.

Bulgular: Tedavi grupları ile Cd grubu arasında histopatolojik değişiklikler (osteoporotik değişiklikler ve kırmızı kemik iliğinde değişiklikler) ve biyobelirteçler (Ca, P ve Mg) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlendi (P<0.05).

Öneri: Deneysel olarak indüklenmiş kadmiyum toksisitesine karşı uygulanan PPE, NAC ve ORN ile birlikte uygulanan tedavi kombinasyonlarının kemik metabolizması üzerinde olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiş olmasına rağmen, uygulanan tedavi protokollerinin kesin etkililiğini belirlemek için tedavi süresini ve dozunu artırarak denemeler yapmanın faydalı olacağı düşünülmüştür.