2024, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
Köpeklerde Parafimozisin cerrahi sağaltımı: 4 Olgu
Nuriza Zamirbekova, Kurtulus Parlak, Iremsu Satici, Hilmican Ergin, Sena Yazici, Ebrar Merve Eris, Melek Yildiz, Fahrettin Alkan
Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, 42003, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Köpek, parafimozis, cerrahi müdahale
Görüntülenme Sayısı:866 - İndirilme Sayısı: 201

Amaç: Bu çalışma, kalıcı paraphimosis teşhisi konulan 4 köpekte, klinik semptomlara göre uygulanan cerrahi yöntemleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini kalıcı paraphimosis teşhisi konan 4 köpek oluşturdu. Anamnez ve klinik muayene bulgularına göre 3 köpeğe idiyopatik kalıcı paraphimosis, bir köpekte ise travmatik paraphimosis tanısı konuldu. Teşhis ve bulgulara göre hastalara prepusyal ilerletme, parsiyel penil amputasyon ve preputioplasti, fallopeksi ve total penil amputasyon operasyon teknikleri uygulandı.

Bulgular: Prepusiyal ilerletme operasyonu uygulanan birinci olguda operasyondan 1 hafta sonra hastalık nüks etmiştir. Kısmi penis amputasyonu uygulanan ikinci olgunun postoperatif sürecinde 3 gün boyunca devam eden aralıklı kanama tespit edildi. Üçüncü olgunun tedavisinde uygulanan prepusyal ilerletme ve fallopeksi işlemleri sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. İkinci ve üçüncü olgularda cerrahi yara iyileşme süresi bir hafta olarak kaydedildi. Dördüncü vakada operasyon sonrası 12 gün devam eden aralıklı kanama ve operasyon bölgesinde hafif dermatit kaydedildi. Operasyon sonrası 30. günde hasta sahiplerinden alınan bilgiye göre hastalığın nüksü görülmediği ve herhangi bir komplikasyona rastlanmadığı ifade edildi.

Öneri: Çalışmanın sonuçlarına göre, kalıcı parafimozis hastalarında prepusyumdan prolabe olan penisin uzunluğu 1,5 cm veya daha fazla ise prepusyal ilerletme operasyon tekniğinin tek başına yetersiz olduğu görüldü. Ayrıca penis gövdesi ve üretradaki bozukluğun izin verdiği durumlarda, total penil amputasyon yerine kısmi penil amputasyonu tercih edilmelidir.