pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 005-010
KONYA YÖRESİNDE CULİCOİDES TÜRLERİNİN (DİPTERA: CERATOPOGONIDAE) MEVSİMSEL DAĞILIMLARI
Uğur Uslu, Bilal Dik
Selçuk Üniversiiesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Culicoides, Mevsimsel dağılım, Konya
Görüntülenme Sayısı:1716 - İndirilme Sayısı: 1151

Bu araştırma; Culicoides lürlerinin Konya yöresindeki mevsimsel dağılımlannın belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Cu-licoide&enn üreme yerlerinden Örnekler Nisan 2001-Kasım 2001 tarihleri arasında, Konya-Merkez, Çumra, Kadınhanı ve Saray ön ü'nden toplanmışlır. Bu araştırmada, 19 Culicoides türü (C. drcumscriptus, C. festivıpennis, C. shakJawensis, C. gej-gelensis, C. puncticollis. C. nubeculosus, C. rietiv, C. longipennis, C. odiatus, C. flavipulicaris, C. ca tanen, C. submaritimus. C. parroli, C. kibunensis. C. schuttzei, C. subfascipennls, C. pulîcaris, C. salinariüs, C. maritimus) lespit edilmiştir. Toplam 2798 adet (% 55.72 dişi ve % 44.28 erkek) Culicoides Örneğine rastlanmıştır. Culicoides türlerine Mayıs ayında % 0,25, Haziran'da % 3.75, Temmuz'da % 34.13. Ağustos'ta % 33.95. Eylül'de % 23.44 ve Ekim ayında % 4.50 oranında rastlanmıştır. Culicoides cinsi sineklere Kasım ayında hiç rastlanmamıştır.