pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 047-052
KAZ KARKASI, KLOAKASI, ALTLIĞI İLE KAZ, TAVUK VE BILDIRCIN YUMURTALARINDAN CAMPYLOBACTER JEJUNI'NIN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU
Mehmet Elmalı1, Hilmi Yaman1, Zeynep Ulukanlı2, Kenan Genctav3
1Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KARS
2Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KARS
3Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yükselt Okulu, KARS
Anahtar Sözcükler: Altlık, C. jejuni, Kanatlı, Karkas, Kaz, Yumurta
Görüntülenme Sayısı:1948 - İndirilme Sayısı: 1201

Kazlar, Kars ve Ardahan illerinde küçük sürüler halinde yetiştirilmektedir. Kaz eti geleneksel olarak yetiştirilen ve bölge insanları tarafından kış ayları süresince tüketilen önemli bir gıdadır. Bu çalışmada, 25 kaz karkasında, kazlardan alınan 42 swap örneğinde, 6 kafesteki kazların altlığı ve çiftliklerden toplanan 94 adet kaz, 66 adet tavuk ve 108 adet bıldırcın yumurtasında Campylobacter jejuni varlığı araştırıldı. Sonuç olarak, kaz, tavuk ve bıldırcınlardan yumurtaya vertikal bulaşma olmadığı saptandı. Kaz altlığının bir bulaşma kaynağı olarak önemli düzeyde (ortalama 2.23 MP N/g) Campylobacter jejuni içerdiği saptandı. Campylobacter jejuni taze kaz karkaslarından campylobacteriosis'e sebebiyet verebilecek ortalama 2.05 MPN/g düzeyinde izole edildi. Kaz altlığının ve taze kaz karkaslannın insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna varıldı.