pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 053-060
YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA ORGANİK VE İNORGANİK ÇİNKO KATILMASININ YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Tuba Bülbül1, Seher Küçükersan2
1Dr. Veteriner Hekim, AFYON
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Çinko Oksit, Çinko Proteinat, Kan Parametreleri, Yumurta Kalitesi, Yumurta Tavuğu
Görüntülenme Sayısı:2281 - İndirilme Sayısı: 1918

Bu araştırma, yumurta tavuğu rasyonlarına organik ve inorganik çinko ile bunların karışımının katılmasının canlı ağırlık, yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma oranı, yumurta dış ve iç kalite özellikleri ile kan serum çinko, toplam protein, kolesterol, trigliserit ve glikoz düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplam 68 haftalık 200 beyaz yumurta tavuğu (Lohmann LSL) kullanılmıştır. Araştırma her biri 40 tavuktan oluşan iki kontrol ve üç deneme grubu olmak üzere 5 grup halinde yürütülmüştür. Kontrol ve deneme grupları rasyonları ortalama % 17 ham protein ve 2720 kcal/kg metabolize olabilir enerji içerecek şekilde düzenlenmiştir. Negatif kontrol grubu rasyonu çinko içermeyen mineral karması, pozitif kontrol grubu rasyonu çinko içeren mineral karması ile hazırlanmıştır. Çinko içeren mineral karmasına ek olarak birinci deneme grubuna 50 mg/kg ZnO, ikinci deneme grubuna 10 mg/kg Zn-proteinat, üçüncü deneme grubuna 50 m g/kg ZnO + 10 mg/kg Zn-proteinat katılmıştır. Araştırma rasyonuna 50 mg'kg ZnO katılmasının yumurta verimini azalttığı, yemden yararlanma oranını olumsuz etkilediği, sarı indeksi, serum çinko düzeyini artırdığı; 10 mg/kg Zn-proteinatın yumurta verimini artırdığı, yemden yararlanma oranını olumlu etkilediği, yumurta kırılma mukavemeti, sarı indeksi, serum çinko düzeyini artırdığı; 50 mg/kg ZnO + 10 mg/kg Zn-proteinatın canlı ağırlık ve yumurta verimini artırdığı, yemden yararlanma oranını olumlu etkilediği, yumurta kırılma mukavemeti, sarı indeksi, serum çinko düzeyini artırdığı saptanmıştır. Yumurta tavuğu rasyonlarına 10 mg/kg Zn-proteinat ve 50 mg/kg ZnO + 10 mg/kg Zn-proteinat katılmasının yumurta verimini artırdığı, yemden yararlanma oranını olumlu etkilediği, yumurta kırılma mukavemetini artırarak kabuk kalitesini yükselttiği sonucuna varılmıştır.