2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 061-070
BOĞALARDA BOVINE HERPESVIRUS TİP- 1 (BHV-1) ENFEKSİYONUNUN ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA), POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) VE VİRÜS İZOLASYONU (VI) METOTLARI İLE KARŞILAŞTIRMALI TEŞHİSİ VE SEROEPİDEMİYOLOJİSİ
Oya Bulut, Sibel Yavru
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Bovine Herpesvirus Tıp-1 (BHV-1), EUSA. Nötrafizasyon Testi. PCR ve Virus İzolasyon
Görüntülenme Sayısı:2240 - İndirilme Sayısı: 1303

Araştırmada, Konya ve çevresinden Konya Özel Konet mezbahasına kesim amacı ile getirilen, 100 adet sağlıklı görünümlü, yerli ırk ve 1 yaşındaki boğalardan kan, sperma ve nasal swap örnekleri alındı. Sperma ve nasal swap örnekleri Fötal Dana Böbrek (FDB) ve Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) devamlı hücre kültürlerine inokule edildi. Inkubasyon süresi sonunda 26 adet sperma ve 2 adet nasal swap örneğinde sitopatik etki (CPE) gözlendi, izole edilen viruslann iden-tifıkasyonu amacıyla Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA/Ag) kullanıldı ve sperma örneklerinden 15 adedi BHV-1 olarak identifiye edilirken, nasal swap örneklerinin hiçbirisi BHV-1 olarak identifiye edilemedi. Aynca sperma ve nasal swap örneklerinde BHV-1'ln tespiti amacıyla ELISA ve Polymerase Chain Reaction (PCR) metodundan yararlanıldı. Direkt ELISA İle 1 adet sperma ve 1 adet nasal swap örneği pozitif bulundu. PCR ile ise 23 adet speıma örneği pozitif olarak belirlenirken, nasal swap örneklerinin hiç birinde pozitif sonuç tespit edilemedi. BHV-1 'e karşı oluşan antikorların tespit edilmesi amacıyla ELISA/Ab ve serum mikronötralizasyon (serum mNT) testleri kullanıldı. BHV-1'e karşı oluşan antikorlann tespiti amacıyla uygulanan EUSA/Ab ile 23 adet kan serumu pozitif olarak belirlenirken, senim mNT testi ile 14 adet kan serumu pozitif bulundu ve antikor pozitif bu örneklerin SN50 değerleri ise 1:1.78 - 1:22,4 arasında tespit edildi.